Mẫu tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông

Đang xem Trang 8 trong 43 Trang
Mẫu tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông

Mẫu tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông được an vị tại Chùa tại Đài Loan