Mẫu tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông

Đang xem Trang 10 trong 47 Trang
Mẫu tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông

Mẫu tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông được an vị tại Chùa tại Đài Loan