Mẫu tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quan Thế Âm Bồ Tát, 42 Thủ ấn

Đang xem Trang 2 trong 46 Trang
Mẫu tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quan Thế Âm Bồ Tát, 42 Thủ ấn

Mẫu tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quan Thế Âm Bồ Tát, 42 Thủ ấn được an vị tại Chánh điện Chùa Vạn Phước – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu