Tôn tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông

Đang xem Trang 11 trong 51 Trang
Tôn tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông

Tôn tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông cao 2.5 mét. Tượng được an vị tại chánh điện Chùa Hoa Sen – Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh