• [Lần 2] Báo cáo Hoạt động Dự Án Cúng Dường Tượng Phật tháng 8/2017.

  Ngày 31/08/2017 View 2,474 lượt xem

  Kết quả: Nguồn tịnh tài phân bổ cho Hoạt động Dự Án trong tháng 8/2017 là 17.395.000đ. Nguồn tịnh tài này được các Thành viên Ban Quản trị Dự Án Cúng dường.

  1. Có 2/4 ngôi Chùa (mới làm truyền thông trong tháng 8/2017) thông báo đã có nhà Hảo tâm liên hệ, đến Chùa và cúng dường.
  2. Có 4/4 ngôi Chùa (làm truyền thông trong tháng 7/2017) thông báo đã có nhà Hảo tâm cúng dường.
  3. Dự Án đã giúp Tịnh Thất Bồ Đề tại Khánh Hòa có đủ tượng, nên Tịnh thất đã giới thiệu tiếp 1 Chùa nghèo cùng địa phương.
  4. Có 4/4 Ngôi Chùa đã được Phật tử đến tìm hiểu và xác thực đúng Sư là trụ trì tại Chùa và có nhu cầu thỉnh tượng như Lời kêu gọi.
  5. Hiện có 3 ngôi Chùa: Chùa Bình Dân (Hưng Yên), Chùa Phước Vân (Đắc Lắc), Chùa Diệu Quang (Hải Dương) chưa có đủ 5 người xác thực Thông tin là chính xác nên Dự Án sẽ xóa bài viết khỏi trang Web: www.cungduong.vn nếu sau 7 ngày không Ai xác thực.
  6. Dự Án sẽ xóa bài viết Chùa Sùng Nghiêm (Thanh Hóa) sau 7 ngày kể từ hôm nay, sau khi một số Sư và Phật tử tại Địa phương đã xác thực Lời kêu gọi không chính xác. Cụ thể: Sư trụ trì chưa được bổ nhiệm làm Trụ trì Chùa.

 • [Đợt 3] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm tạo tượng Hộ Pháp chùa Kim Liên, tỉnh Thái Bình
 • [Đợt 1] Phương danh Phật tử cúng dường tượng Phật Thích Ca 2m Niệm Phật Đường Phước Lương, tỉnh Phú Yên

  [Đợt 1] Phương danh Phật tử cúng dường tượng Phật Thích Ca 2m Niệm Phật Đường Phước Lương, tỉnh Phú Yên

  Ngày 18/08/2017 View 1,974 lượt xem

  Chúng con xin cám ơn quý Phật tử đã giúp Tam Bảo, dưới đây là danh sách những nhà Hảo tâm đã trợ duyên cho nhà Chùa:

  1. Nguyễn Thanh Tùng:                            1.000.000đ
  2. Nhà hảo tâm Ẩn danh tại Nha trang: 1.000.000đ
  3. Gia đình Nhà hảo tâm:    20.000.000đ
  4. Đồng Nghiêm Tín:                                   500.000đ

 • [Đợt 2] Phương danh Nhà Hảo tâm Cúng dường tượng Phật tại Tịnh thất Bồ đề, tỉnh Khánh Hòa

  [Đợt 2] Phương danh Nhà Hảo tâm Cúng dường tượng Phật tại Tịnh thất Bồ đề, tỉnh Khánh Hòa

  Ngày 18/08/2017 View 1,640 lượt xem

  Tịnh thất đã nhận được gần như đủ các Tôn tượng như:

  1. Phật tử An Trang và gia đình: Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  2. Cô Cúc và gia đình: Đức Phật đản sanh, Tây Phương Tam Thánh,
  Thất Phật Dược Sư, Hào quang Đức bổn sư
  Chuông, Mõ, Khánh, Kinh sách
  Đèn Pha lê, Băng đĩa.
  3. Cô Nguyên Châu và các chị em Y tá Bệnh viên tỉnh Khánh Hòa: Đức Tiêu Diện Hộ Pháp, Đức Hộ Pháp Vi Đà, Đức Di lặc.
  (còn tiếp)

 • [Đợt 2] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm tạo tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn nhựa Composite chùa Quang Minh, tỉnh Quảng Nam

  [Đợt 2] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm tạo tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn nhựa Composite chùa Quang Minh, tỉnh Quảng Nam

  Ngày 18/08/2017 View 3,028 lượt xem

  Chùa Quang Minh tiếp tục nhận được sự hổ trợ từ phía các Phật tử. Đây là danh sách các nhà Hảo Tâm đã phát tâm cúng dường:

  1. Trần Minh: 500.000đ
  2. Hai nhà Hảo tâm Dung và Quang: 1.000.000đ
  3. Đào Duy Linh: 2.000.000đ
  4. Nguyễn Trần Thanh Hoàng: 200.000đ
  5. Phật tử Ẩn danh: 100.000đ

 • [Đợt 2] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm tạo tượng Hộ Pháp chùa Kim Liên, tỉnh Thái Bình
 • [Đợt 1] Phương danh Phật tử – Nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường tạo tượng Phật chùa Quang Minh, tỉnh Quảng Nam

  [Đợt 1] Phương danh Phật tử – Nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường tạo tượng Phật chùa Quang Minh, tỉnh Quảng Nam

  Ngày 10/08/2017 View 3,851 lượt xem

  Nhân duyên nhà Chùa gặp Cơ Sở Phúc Minh và được giúp giới thiệu các nhà Hảo Tâm cúng dường tạo tượng. Đây là danh sách các nhà Hảo Tâm đã phát tâm cúng dường.
  1. Dương Văn Hùng:         1.000.000đ
  2. Nguyễn Thanh Trúc:       500.000đ
  3. Nhóm phật tử ẩn danh:   4.700.000đ
  4. Phật tử Thịnh:                 140.000.000đ
  Chùa tiếp tục nhận tịnh tài cúng Tượng và Tịnh vật hoàn thiện chùa đang xây dựng.

 • [Đợt 1] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường Chuông trống Bát Nhã và tạo tượng Phật Chùa Bảo Ân, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  [Đợt 1] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường Chuông trống Bát Nhã và tạo tượng Phật Chùa Bảo Ân, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  Ngày 10/08/2017 View 2,658 lượt xem

  Xin cảm ơn Cơ Sở Phúc Minh đã kết nối Phật tử, nhà Hảo tâm đến với Chùa. Đây là danh sách các Phật tử, nhà Hảo tâm đã phát tâm cúng dường:
  1. Lữ Hoàng Thanh Huy: 5.000.000đ
  2. Nguyễn Thanh Hùng: 1.000.000đ
  3. Thùy Linh: 200.000đ
  4. Trương Thị Thu: 300.000đ
  5. Nguyễn Thanh Tùng: 500.000đ
  6. Vũ Thị Hằng: 200.000đ
  7. Nguyễn Thế Phương: 500.000đ
  8. 1 phật tử ở Bà Rịa Vũng Tàu: 100.000đ
  Tổng cộng 7. 800.000đ. Cúng dường đúc Đại Hồng Chung và tạo tượng Phật.

 • [Đợt 1] Phương danh Phật tử - Nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường tạo tượng Phật Thích Ca - Chùa Thọ Bình, tỉnh Đồng Nai

  [Đợt 1] Phương danh Phật tử – Nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường tạo tượng Phật Thích Ca – Chùa Thọ Bình, tỉnh Đồng Nai

  Ngày 08/08/2017 View 3,190 lượt xem

  Trước hết Cô xin thay mặt Đạo tràng Chùa Thọ Bình cảm ơn Cơ Sở Phúc Minh đã lập lên dự Án để tạo điều kiện kết nối sự Cúng dường của các Phật tử, các nhà Hảo tâm đến với các ngôi Chùa vùng sâu, vùng xa.
  Và đây là danh sách Quý Phật tử đã phát tâm cúng dường để ủng hộ tạc tượng Bổn sư:
  1. Lê Duy Tùng: 250.000đ
  2. Một Phật tử ẩn danh (chuyển khoản Chùa): 200.000đ

 • [Lần 1] Báo cáo Hoạt động Dự Án Cúng Dường Tượng Phật tháng 7/2017

  [Lần 1] Báo cáo Hoạt động Dự Án Cúng Dường Tượng Phật tháng 7/2017

  Ngày 30/07/2017 View 6,273 lượt xem

  Có 7/10 ngôi Chùa thông báo đã có nhà Hảo tâm liên hệ, đến Chùa và cúng dường. Tài trợ Quảng cáo 3 Lời kêu gọi: Niệm Phật Đường Thọ Bình, Chùa Kim Liên, Niệm Phật Đường Phước Lương. Tịnh thất tại Khánh Hòa đã được Cúng dường gần đủ Tượng, Pháp bảo.
  Nguồn tịnh tài phân bổ cho Hoạt động Dự Án trong tháng 7/2017 là 18.660.000đ.