• Phật Dược Sư và Bộ thần tượng 12 vị Đại tướng Dược Xoa

  Ngày 09/08/2016 View 63 lượt xem

  Mười hai vị Thần Tướng còn có tên gọi là Thập Nhị Dược Xoa, là những vị Thần Hộ Pháp Hộ trì những hành giả tu tập Dược Sư Pháp. Dược Xoa cũng chính là Kim Cang lực sĩ, được phân làm Thiên Hành Dược Xoa, Không Hành Dược Xoa, Địa Hành Dược Xoa.

 • Hình Ảnh: 18 Vị Tôn Giả A La Hán-Tạng Truyền Phật Giáo
 • Thâm ý qua hình tượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi - HT. Thích Thanh Từ giảng giải

  Thâm ý qua hình tượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi – HT. Thích Thanh Từ giảng giải

  Ngày 13/04/2016 View 65 lượt xem

  Tay mặt Ngài cầm kiếm sắc bén. Tay trái cầm hoa sen xanh. Mình ngồi trên lưng Sư Tử xanh. Có nơi Ngài hiện tướng người xuất gia, vì với tư cách trợ hoá cùng đức Phật Thích Ca nên phải hiện thân người xuất gia như các vị Tỳ-kheo. Có chỗ thờ Ngài với hình thức người cư sĩ đội mũ, mặc giáp, cầm kiếm. Như Thiện Tài Đồng Tử tán thán: “Thân mặc giáp nhẫn nhục, Tay cầm gươm trí tuệ, Tự tại hàng quân ma, Xin thương xót cứu vớt tôi.

 • Thâm ý qua hình tượng Bồ Tát Đại Thế Chí - HT. Thích Thanh Từ giảng giải
 • Hình Ảnh: Diệu Trí Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

  Hình Ảnh: Diệu Trí Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

  Ngày 09/04/2016 View 102 lượt xem

  Ban Biên Tập kính giới thiệu bộ tranh nghệ thuật Quán Thế Âm Bồ Tát của Nguyệt Chiếu Pháp Sư người Trung Quốc vẽ:
  Trí Huệ Hoằng Thâm Đại Biện Tài
  Đoan Cư Ba Thượng Tuyệt Trần Ai
  Tường Quang Thước Phá Thiên Sanh Bệnh
  Cam Lộ Năng Trừ Vạn Kiếp Tai
  Túy Liễu Phất Khai Kim Thế Giới
  Hồng Liên Dũng Xuất Ngọc Lâu Đài
  Ngã Kim Khể Thủ Phần Hương Tán
  Nguyện Hướng Nhân Gian Ứng Hiện Lai
  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

 • Hình tượng Bồ-Tát Văn-Thù-Sư-Lợi

  Hình tượng Bồ-Tát Văn-Thù-Sư-Lợi

  Ngày 07/04/2016 View 67 lượt xem

  Hình tượng thường gặp nhất là đầu đội mũ ngọc ngũ kế, tay phải cầm kiếm báu, tượng trưng cho trí tuệ giống như bảo kiếm sắc bén, có thể chặt đứt mọi phiền não vô minh, tay trái cầm hoa sen xanh, trên bông hoa đặt Bát nhã kinh, tượng trưng cho trí tuệ Bát nhã siêu vượt thù thắng. Tượng đơn thường cưỡi trên sư tử xanh, tượng trưng cho sức mạnh của trí tuệ.

 • Nhóm tượng Phật trong Sưu tập Điêu khắc đá Khmer

  Nhóm tượng Phật trong Sưu tập Điêu khắc đá Khmer

  Ngày 06/04/2016 View 73 lượt xem

  Đức phật ngồi khoanh chân để trần trên mình của rắn thần Naga cuốn ba vòng làm bệ. Hai tay phật để ngửa đặt trong lòng. Rắn Naga cuộn 3 vòng, đuôi dài vắt lên thân sau của đức Phật. Thân rắn có những lớp xếp kéo dài toàn thân. Tượng bị mất một phần đầu của Đức Phật.

 • Thâm ý qua hình tượng Bồ Tát Quán Phổ Hiền - HT. Thích Thanh Từ giảng giải
 • Diệu Tướng Trang Nghiêm Tây Phương Tam Thánh
 • Nhóm tượng gỗ Đông Nam Á lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia