Danh sách Chùa thiếu tượng Phật

Ngày 28/11/2017 6,231 lượt xem

Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên Chùa cần ợng có kinh phí thấp, Tượng nhỏ và Sư trụ trì là Ni.

Danh sách chỉ liệt kê những tượng chưa được cúng dường, những tượng đã được cúng dường sẽ không liệt kê nữa. Danh sách được cập nhật dựa trên Thông báo kết quả cúng dường hàng tháng của nhà Chùa.

Danh sách được cập nhật hàng ngày, xin theo dõi thường xuyên.

STT Tên Tự Viện Địa phương Mong được phát tâm Đã được cúng dường
1 Tịnh thất Huê Hương An Giang Xi măng, 1.6m, Phật Thích Ca 0%
2 Tịnh thất Huê Hương An Giang Gỗ, 1m, Hộ pháp lối miền Nam 0%
3 Chùa Đa Hải Phòng Đá, 1.5m, Hộ pháp lối miền Nam 0%
4 Chùa Đạo Thành (Tăng) Bà Rịa Vũng Tàu Gỗ, 1.4m, Tây Phương Tam Thánh đứng 3%
5 Chùa Diệu Giác (Ni) Khánh Hòa Xi măng, 1.2m, Vườn Lâm Tỳ Ni 1%
6 Niệm Phật Đường Từ Minh (Tăng) Dak Lak Đồng, 2.5m, Đức Phật Thích Ca ngồi 0%
7 Niệm Phật Đường Từ Minh (Tăng) Dak Lak Gỗ, 1.7m, Tây Phương Tam Thánh đứng 0%
8 Niệm Phật Đường Từ Minh (Tăng) Dak Lak Gỗ, 2m, Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm ngồi 0%
9 Niệm Phật Đường Từ Minh (Tăng) Dak Lak Gỗ, 1.7m, Phật Mẫu Chuẩn Đề ngồi 0%
10 Niệm Phật Đường Từ Minh (Tăng) Dak Lak Gỗ, 1.7m, Bộ Hộ Pháp lối miền Nam (Hộ Pháp Vi Đà, Tiêu Diện Đại Sĩ) 0%
11 Niệm Phật Đường Từ Minh (Tăng) Dak Lak Nhựa composite, 1.7m, Bồ Tát Mục Kiều Liên đứng 4%
12 Niệm Phật Đường Từ Minh (Tăng) Dak Lak Gỗ, 1.7m, Tổ Bồ Đề Đạt Ma đứng 0%
13 Chùa Quan Âm Hải Phòng Nhựa, 4m, Đức Phật tọa Tòa sen 20%
14 Chùa Quan Âm Hải Phòng Gỗ, 1m, Bồ tát Địa tạng Vương cưỡi con Thính đế 20%
15 Chùa Quan Âm Hải Phòng Gỗ, 2m, Bồ Tát Quán Thế Âm tọa Tòa sen 20%
16 Chùa Hữu Lâm (Tăng) Quảng Nam Gỗ, 1.6m, Bồ Tát Quán thế âm đứng 20%
17 Chùa Hữu Lâm (Tăng) Quảng Nam Gỗ, 1.6m, Bồ Tát Đại Thế Chí đứng 20%
18 Chùa Kim Liên (Ni) Thái Bình Gỗ, 1.6m, Bộ Hộ Pháp lối miền Nam (Hộ Pháp Vi Đà, Tiêu Diện Đại Sĩ) 20%
19 Niệm Phật Đường Thọ Bình (Ni) Đồng Nai Gỗ, 2m, Đức Phật Thích Ca ngồi 50%
20 Chùa Thuyền Quan (Ni) Thái Bình Đá, 7m, Bồ Tát Quán Thế Âm đứng 50%
21 Chùa Thuyền Quan (Ni) Thái Bình Đá, 3m, Bồ Tát Di Lặc ngồi 50%
22 Chùa Thuyền Quan (Ni) Thái Bình Đá, 2m, Thập Bát La Hán 80%
23 Chùa Đông Linh (Ni) Hải Phòng Gỗ, 1.6m, Phật Thích Ca Cửu Long (Tòa Cửu Long) 0%
24 Chùa Đông Linh (Ni) Hải Phòng Gỗ, 1.6m, Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm ngồi 0%
25 Chùa Đông Linh (Ni) Hải Phòng Gỗ, 1.6m, Bồ tát Địa tạng Vương cưỡi con Thính đế 0%
26 Chùa Đông Linh (Ni) Hải Phòng Gỗ, 2m, Tổ Bồ Đề Đạt Ma đứng 0%
27 Chùa Đông Linh (Ni) Hải Phòng Gỗ, 1.6m, Tổ Trần Nhân Tông 0%
28 Chùa Hoa Nghiêm (Ni) Bà Rịa Vũng Tàu Gỗ, 2.81m, Đức Phật Thích Ca ngồi 0%
29 Chùa Hoa Nghiêm (Ni) Bà Rịa Vũng Tàu Gỗ, 1.8m, Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi Voi trắng 6 ngà 0%
30 Chùa Hoa Nghiêm (Ni) Bà Rịa Vũng Tàu Gỗ, 1.8m, Bồ Tát Văn Thù cưỡi Sư tử xanh 0%
31 Chùa Hoa Nghiêm (Ni) Bà Rịa Vũng Tàu Gỗ, 1.8m, 2 Đệ Tử (Phật Thích Ca, Ca Diếp, A Nan) đứng trên Tòa sen 0%
32 Chùa Hoa Nghiêm (Ni) Hải Dương Gỗ, 2.1m, Bộ Hộ Pháp lối miền Bắc (Ông Thiện – Ông Ác đứng) 10%
33 Chùa Hoa Nghiêm (Ni) Hải Dương Gỗ, 1.6m, Tổ Bồ Đề Đạt Ma đứng 50%
34 Chùa Hoa Nghiêm (Ni) Hải Dương Gỗ, 1.2m, Tượng Phật A Di Đà ngồi 10%