• [Cập nhật] Bảo Tháp Xá-lợi Tại Tổ Đình Bửu Long Sau Hai Năm Xây Dựng

    Ngày 30/07/2012 View 203 lượt xem

    Công trình đã hoàn thành gần như xong phần thô. Một số công việc còn lại sẽ tiến hành trong thời gian tới như: sơn nước và sơn giả đá cho phần tường, cột bên ngoài và trần; tô trát và cẩn đá các bậc cấp cầu thang của 3 tầng dưới; gia công gỗ để lót sàn và cầu thang cho 3 tầng phía trên; lát gạch nền;…