Đóng thùng Bộ tượng Tây Phương Tam Thánh, Hoa sen và Bộ đồ thờ

Đang xem Trang 18 trong 34 Trang

Quá trình đóng thùng Bộ tượng Tây Phương Tam Thánh gỗ Trắc, 2 bộ Hoa sen và Bộ đồ thờ gỗ Trắc tại Cơ sở Phúc Minh