Tượng Thiên thủ Thiên Nhãn Quan âm

Đang xem Trang 17 trong 34 Trang

Bộ tượng Tây Phương Tam Thánh, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm và Địa tạng Bồ Tát được Phật tử Hưng Yên thỉnh về.