[Lần 5] Báo cáo Hoạt động Dự Án Cúng Dường Tượng Phật tháng 10/2017

Ngày 31/10/2017 1,342 lượt xem

Kính Thưa: các nhà Hảo Tâm và Quý Đạo Hữu,

Dự Án Cúng Dường Tượng Phật xin báo cáo Hoạt động từ 1/10/2017 đến ngày 31/10/2017.

Sau 1 tháng hoạt động Dự Án đã triển khai các Công việc sau:

 1. Hỗ trợ đánh máy, đăng Thư ngỏ Kêu gọi Cúng dường và Báo cáo tới Phật tử của 5 Ngôi Chùa.
 2. Chuyển phát nhanh 1 tờ giới thiệu về Dự Án tới các Phật tử tại Kiên Giang để Phật tử chuyển Tờ giới thiệu tới các Chùa ở vùng quê nghèo gần nơi Phật tử sinh sống.
 3. Tài trợ Quảng cáo trên Facebook 3 Lời kêu gọi bao gồm: Chùa Diệu Quang, Chùa Huệ Giác, Chùa Kim Liên với ngân sách 30.000đ/ngày cho mỗi Chùa (quảng cáo mỗi Thư ngỏ trong 7 ngày). 2 Chùa Diệu QuangChùa Kim Liên tiếp tục quảng bá lần 2 do Chùa vẫn đang thiếu tượng Phật.
 4. Tài trợ Quảng cáo trang www.cungduong.vn trên Google và Facebook 350.000đ/ngày trong 31 ngày. Mục đích để nhà Hảo tâm vào chọn Chùa phù hợp trong Danh sách 61 Chùa đang kêu gọi.
 5. Hàng ngày đăng giới thiệu Dự Án lên 120 Diễn đàn và phản hồi 1.120 phản hồi của nhà Hảo tâm, Phật tử.
 6. Liên kết Marketing với Xưởng tượng Phật Phúc Minh để đăng lên Page (Trang) của Xưởng để phân phối Lời kêu gọi tới 55.750 thành viên.
 7. Kết nối với Ban Trị Sự GHPGVN tại Bà Rịa Vũng Tàu để đến xác thực 3 ngôi Chùa bao gồm Tịnh Thất Vô Ưu (Bà Rịa Vũng Tàu), Chùa Đạo Thành (Bà Rịa Vũng Tàu), Đắc Đại Thế Tự (Kiên Giang). Đắc Đại Thế Tự chưa đáp ứng yêu cầu của Dự Án nên Dự Án tạm ngừng đăng Lời kêu gọi.

Kết quả:

 1. Có 2/2 ngôi Chùa (làm truyền thông trong tháng 9/2017) thông báo đã có nhà Hảo tâm liên hệ, đến Chùa và cúng dường. Chùa Diệu Quang trong vòng 1 tháng đã được phát tâm gần đủ hệ thống tượng Phật.
 2. Có 2/3 ngôi Chùa (làm truyền thông trong tháng 10/2017) thông báo đã có nhà Hảo tâm cúng dường.
 3. Dự Án đã tạm ngừng Lời kêu gọi của Đắc Đại Thế Tự do không đáp ứng yêu cầu của Dự Án.
 4. Xây dựng Nội dung và Quản lý hoạt động Page (Trang) Facebook và tăng từ 2.212 lên 3.274 thành viên.
 5. Mỗi ngày có hơn 1.000 lượt truy cập trang Web Dự Án và người dùng dành tổng tộng 258 giờ 27 phút 55 giây đọc thông tin trên trang Web.
 6. Nguồn tịnh tài phân bổ cho Hoạt động Dự Án trong tháng 10/2017 là 21.690.000đ.
 7. Nguồn tịnh tài này được các Thành viên Ban Quản trị Dự Án Cúng dường.

Báo cáo từ phía nhà Chùa:

 1. Chia sẻ của Sư cô Thích Nữ Tịnh An về Lý do Tịnh thất chưa đăng ký hoạt động được với GHPGVN

 2. [Đợt 3] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường Chuông trống Bát Nhã và tạo tượng Phật Chùa Bảo Ân, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 3. Lời chia sẻ của Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Thông Luân, Trụ Trì Niệm Phật đường Thọ Bình

 4. [Đợt 1] Phương danh Phật tử và Gia đình phát tâm cúng dường bộ tượng Phật gỗ cao 0.6-2m – chùa Diệu Quang, tỉnh Hải Dương

 5. [Lần 4] Báo cáo hoạt động Giúp Chùa có tượng Phật quý III năm 2017

Lời ngỏ:

 • Nếu Bạn biết các ngôi Chùa nào gần nhà, Xin làm ơn chuyển giúp Tờ Hướng dẫn tới Chùa. Chúng tôi sẽ Chuyển Phát nhanh Tờ giới thiệu tới tận nhà các Bạn, để từ đó Bạn lại gửi cho các Sư.
 • Nhà Hảo tâm có thể chọn 1 hoặc nhiều Thư ngỏ và Phát tâm Cúng dường để Quảng bá Thư ngỏ trên Facebook bằng việc tự mua Quảng cáo từ Facebook hoặc nhờ Ban Quản trị Dự Án mua Quảng cáo hộ; Tìm hiểu chi tiết tại đây.

Trân trọng,
TM Ban Quản trị Dự Án kính báo.

Mọi thông tin xin liên hệ: 0986.846.420