[Lần 6] Báo cáo Hoạt động Dự Án Cúng Dường Tượng Phật tháng 11/2017

Ngày 30/11/2017 2,443 lượt xem

Kính Thưa: các nhà Hảo Tâm và Quý Đạo Hữu,

Dự Án Cúng Dường Tượng Phật xin báo cáo Hoạt động từ 1/11/2017 đến ngày 30/11/2017.

Sau 1 tháng hoạt động Dự Án đã triển khai các Công việc sau:

 1. Hỗ trợ đánh máy, đăng Thư ngỏ Kêu gọi Cúng dường và Báo cáo tới Phật tử của 3 Ngôi Chùa.
 2. Tài trợ Quảng cáo trên Facebook 6 Lời kêu gọi bao gồm: Tịnh Thất Vô Ưu, Chùa Đạo Thành, Chùa Đông Linh, Chùa Kim Liên, Tịnh xá Ngọc Kim, Tịnh thất Bảo Sơn với ngân sách 2.388.110 đồng. Hai Chùa Đông Linh, Chùa Kim Liên tiếp tục quảng bá lần thứ 3 do Chùa vẫn đang đủ tịnh tài để thỉnh tượng Phật.
 3. Tài trợ Quảng cáo trang www.cungduong.vn trên Google và Facebook 3.531.999 đồng trong 30 ngày. Mục đích để nhà Hảo tâm vào chọn Chùa phù hợp trong Danh sách 10 Chùa đang kêu gọi.
 4. Hàng ngày đăng giới thiệu Dự Án lên 120 Diễn đàn và phản hồi 2.164 phản hồi của nhà Hảo tâm, Phật tử.
 5. Liên kết Marketing với Xưởng tượng Phật Phúc Minh để đăng lên Page (Trang) của Xưởng để phân phối Lời kêu gọi tới 56.450 thành viên.
 6. Kết nối với Ban Trị Sự GHPGVN và Tịnh thất Bồ Đề tại Khánh Hòa để đến xác thực 2 ngôi Chùa bao gồm Tịnh thất Bảo Sơn và Tịnh xá Ngọc Kim bị sập Chánh điện do bão số 12.
 7. Tìm kiếm nhà Hảo tâm giúp 47 Chùa bị thiệt hại do Bão số 12 tại Khánh Hòa.
 8. Biên tập Nội dung để mỗi ngày đăng 1 bài lên Page( Trang) Facebook và các Diễn đàn khác.
 9. Tạo thêm Chuyên trang Danh mục Chùa cần thỉnh tượng.

Kết quả:

 1. Có 6/6 ngôi Chùa (làm truyền thông trong tháng 11/2017) thông báo đã có nhà Hảo tâm cúng dường.
 2. Tịnh thất Bảo Sơn thống kê sau 3 tuần kêu gọi đã nhận được hơn 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) để giúp Tịnh thất xây dựng lại Chánh điện đã bị sập do Bão số 12. Tịnh xá Ngọc Kim chưa thống kê chi tiết.
 3. Xây dựng Nội dung và Quản lý hoạt động Page (Trang) Facebook và tăng từ 3.274 lên 5.275 thành viên.
 4. Mỗi ngày có hơn 1.000 lượt truy cập trang Web Dự Án và người dùng dành tổng tộng 258 giờ 27 phút 55 giây đọc thông tin trên trang Web.
 5. Nguồn tịnh tài phân bổ cho Hoạt động Dự Án trong tháng 10/2017 là 17.099.000đ.
 6. Nguồn tịnh tài này được các Thành viên Ban Quản trị Dự Án Cúng dường.

Báo cáo Dự Án kết quả Phát tâm:

 1. Thư Cảm Niệm của Bảo Ân Ni Tự sau khi thỉnh được Trống Bát Nhã
 2. Đã có nhà Hảo tâm hỗ trợ sửa chữa các Tự viện bị thiệt hại nặng do Bão số 12 tại Khánh Hòa
 3. [Lần 1] Kết quả kêu gọi Giúp Tịnh thất Bảo Sơn bị sập Chánh điện do Bão số 12
 4. Hoan hỷ thông báo Chùa Quang Minh – tỉnh Quảng Nam đã thỉnh được bộ tượng cao 2.5m

Lời ngỏ:

 • Nếu Bạn biết các ngôi Chùa nào gần nhà, Xin làm ơn chuyển giúp Tờ Hướng dẫn tới Chùa. Chúng tôi sẽ Chuyển Phát nhanh Tờ giới thiệu tới tận nhà các Bạn, để từ đó Bạn lại gửi cho các Sư.
 • Nhà Hảo tâm có thể chọn 1 hoặc nhiều Thư ngỏ và Phát tâm Cúng dường để Quảng bá Thư ngỏ trên Facebook bằng việc tự mua Quảng cáo từ Facebook hoặc nhờ Ban Quản trị Dự Án mua Quảng cáo hộ; Tìm hiểu chi tiết tại đây.

Trân trọng,
TM Ban Quản trị Dự Án kính báo.

Mọi thông tin xin liên hệ: 0986.846.420