Hoan hỷ thông báo Chùa Quang Minh – tỉnh Quảng Nam đã thỉnh được bộ tượng cao 2.5m

Ngày 03/12/2017 4,188 lượt xem

Kính thưa Quý nhà Hảo Tâm,

Năm 2012 Thầy Thích Đồng Duyên, Chùa Quang Minh thôn Tân Vinh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam và dân chúng phát nguyện xây lại chùa để đảm bảo nơi thờ tự hương khói. Tuy nhiên vì địa thế thôn quê xa . đạo hữu lại nông nghèo không đủ điều kiện xây dựng. Mãi đến năm 2015 thầy mới xây được móng chùa… và đến nay thì công trình bước vào giai đoạn 3. Giai đoạn hoàn thiện

Được biết tâm nguyện của thầy là thỉnh bộ tượng thiên thủ 2.5m và hộ pháp già lam 2.3m bằng composite, sau hơn 4 tháng Dự án làm Truyền thông và Kết nối nhà Hảo Tâm, nhân duyên, nhà Chùa đã thỉnh được bộ tượng theo đúng tâm nguyện.

Xin cảm niệm công đức các quý nhà Hảo tâm đã phát tâm cúng dường tượng cho Chùa. Dưới đây là danh sách các nhà Hảo tâm phát tâm trong thời gian qua, Danh sách mới nhất hiện Chùa đang cập nhật.

  1. [Đợt 1] Phương danh Phật tử – Nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường tạo tượng Phật chùa Quang Minh, tỉnh Quảng Nam ngày 10/8/2017 tại đây
  2. [Đợt 2] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm tạo tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn nhựa Composite chùa Quang Minh, tỉnh Quảng Nam ngày 18/8/2017 tại đây
  3. [Đợt 3] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm tạo tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn nhựa Composite chùa Quang Minh, tỉnh Quảng Nam ngày 9/9/2017 tại đây

Dưới đây là hình ảnh bộ tượng nhà Chùa đã thỉnh được.