[Đợt 3] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường Chuông trống Bát Nhã và tạo tượng Phật Chùa Bảo Ân, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 24/10/2017 4,528 lượt xem

Nam Mô A Di Đà Phật.

Ngày 23 tháng 8 âm lịch chùa chúng tôi đầy đủ phước duyên đã thỉnh được Trống bât nhã về Chùa trong niềm hân hoan của toàn thể chư huynh đệ !.

Chúng tôi thành thật xúc động khôn lời với sự quan tâm hổ trợ từ toàn thể quý vị xa gần đối với chùa chúng tôi. Vậy là từ nay chùa đã có thể gióng lên tiếng trống dồn vang. Thức tĩnh mọi sinh linh quay về bờ giác. Cảm niệm sự màu nhiệm của Phật Pháp đã đưa duyên cho chúng con trên con đường hoằng truyền chánh pháp.

Chùa chúng tôi lại càng xúc động hơn với thiện duyên được một vị thú chủ phát tâm cúng một số tịnh tài góp phần hướng đến đại nguyện đúc đại hồng chung song song với trống bát nhã. Chúng tôi xin được cảm niệm tâm bố thí ba la mật.

Những ngày qua chùa bị ngập lụt không ra ngoài được. Ngưỡng mong tam bảo từ bi gia hộ cho đại nguyện sớm viên thành.

Xin cảm niệm sự phát tâm tiếp tục của quý vị:

1. Gia đình trần thị Hơn: 20.000.000đ
2. Phật tử ẩn danh: 200.000đ
3. Phật tử ẩn danh: 100.000đ
4. Đặng Thanh: 500.000đ
5. Nguyễn Thị Mỹ Yến: 200.000đ
6. Phạm Quỳnh Anh: 500.000đ
7. Ngọc Châu: 650.000đ
8. Sự hỗ trợ làm trống với giá Cúng dường từ Cơ Sở trống Phong Vân, TP. Hồ Chí Minh.

Để dâng lời hướng nguyện cho việc đúc đại hồng chung. Giác tuyền xin làm một bài thơ kính gửi đến toàn thể quý vị:

Tĩnh nghe chuông để lòng thanh thoát
Nhẹ đi rồi bao ân oán tang thương
Rũ lòng bao nổi tơ vương
Cành dương còn đó, đoạn trường mấy khi!
Chuông ngân là tiếng từ bi
Độ đời ra khỏi tham, si , khổ, sầu.
Ngưỡng mong tiếng vọng hồi đầu
Giải bao oan kết trao nhau chút tình
Chuông ngân tĩnh lặng tâm bình
Nước trong trăng hiện thấy mình tánh không.
Dộng lên tiếng vọng đại đồng
Xoa đi tăm tối, cầu mong thái bình
Cầu cho hết thảy anh linh
Oan hồn uẩn tử hy sinh cho đời
Gia trì thần thức thảnh thơi
Gióng lên chuông- trống cho đời bình an !
Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát !.

Quý vị phát tâm tịnh tài tịnh vật cho việc đúc đại hồng chung 500kg. Xin hoan hỷ gọi vào số ĐT: 0988964029 (zalo 0988964029 giác tuyền). Hoặc gửi về tài khoản. Lê thị xuân điểm ngân hàng đông á chi nhánh quảng nam. Số tk 0103255215 .