[Đợt 3] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm tạo tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn nhựa Composite chùa Quang Minh, tỉnh Quảng Nam

Ngày 09/09/2017 5,797 lượt xem

Chùa Quang Minh tiếp tục nhận được sự hổ trợ từ phía các Phật tử. Đây là danh sách các nhà Hảo Tâm đã phát tâm cúng dường:

1. Phật tử Ẩn danh:                                                     200.000đ
2. Nguyễn thị Hồng Vân và Đào Thị Tâm Tri: 6.500.000đ.
3. Phật tử Ẩn danh:                                                     200.000đ
4. Nguyễn thị Hồng Ngân:                                      200.000đ
5. Nguyễn Thanh Tùng:                                          1.000.000đ
6. Trần Minh:                                                             500.000đ
7. Dung và Quang:                                                    1.000.000đ
8. Đào Thùy Linh:                                                       200.000đ

Phương Danh Lần 1 tại: https://cungduong.vn/phuong-danh-phat-tu-nha-hao-tam-phat-tam-cung-duong-tao-tuong-phat-chua-quang-minh-tinh-quang-nam/

Phương Danh Lần 2 tại: https://cungduong.vn/phuong-danh-phat-tu-nha-hao-tam-phat-tam-cung-duong-tao-tuong-phat-chua-quang-minh-tinh-quang-nam/

Chùa tiếp tục nhận tịnh tài cúng Tượng và Tịnh vật hoàn thiện chùa đang xây dựng.

Xem chi tiết lời kêu gọi: https://cungduong.vn/chua/chua-minh-quang/

Kính mong sự quan tâm từ phía quý vị.

Để hoàn thiện. Chùa cần hỗ trợ gạch nền. Khung cửa. Đèn dầu và các trang thiết bị khác.

Bên cạnh đó thầy với tâm nguyện thỉnh bộ tượng thiên thủ 2.5m và hộ pháp già lam 2.3m bằng composite.

Kính mong sự chung tay trợ duyên từ quý vị

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về địa chỉ:
Trụ trì Thích Đồng Duyên, Chùa Quang Minh thôn Tân Vinh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại: 01234221909

Hoặc gửi vào tài khoản:
Chủ Tài khoản: Phạm Thêm.
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tam Kỳ
Số Tài Khoản 0651000563615
Hoặc gọi vào số đệ tử của thầy là cô Chúc Hương. Số điện thoại 0901935375