[Đợt 1] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường Chuông trống Bát Nhã và tạo tượng Phật Chùa Bảo Ân, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 10/08/2017 4,894 lượt xem

Xin cảm ơn Cơ Sở Phúc Minh đã kết nối Phật tử, nhà Hảo tâm đến với Chùa. Đây là danh sách các Phật tử, nhà Hảo tâm đã phát tâm cúng dường:

  1. Lữ Hoàng Thanh Huy: 5.000.000đ
  2. Nguyễn Thanh Hùng:  1.000.000đ
  3. Thùy Linh:                         200.000đ
  4. Trương Thị Thu:               300.000đ
  5. Nguyễn Thanh Tùng:      500.000đ
  6. Vũ Thị Hằng:                  200.000đ
  7. Nguyễn Thế Phương:     500.000đ
  8. 1 phật tử ở Bà Rịa Vũng Tàu: 100.000đ

Tổng cộng 7. 800.000đ. Cúng dường đúc Đại Hồng Chung và tạo tượng Phật.

Chùa xin tiếp tục nhận sự phát tâm cúng Chuông. Dự kiến Chuông Trống Bát Nhã 250.000.000đ (Hai trăm năm mươi triệu đồng)

Thay mặt bổn tự xin được gửi lời cầu chúc vạn sự hưng long đến toàn thể quý vị. Ngưỡng mong chư Phật Bồ tát và Thánh chúng đàn na phò trợ cho Phật sự viên thành.

Xem chi tiết lời kêu gọi tại: https://cungduong.vn/chua/chua-bao-an/

Mọi sự phát tâm xin gửi về địa chỉ:
Sư Cô Thích Nữ Huệ Chánh. 
Chùa Bảo Ân, thôn Tân Phú, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Hoặc Số tài khoản ngân hàng Đông Á.
Chủ Tài Khoản: Lê Thị Xuân Điểm. 
Số Tài Khoản: 0103255215.

Số điện thoại. 0915882599. Gặp Sư Trụ trì Huệ Chánh. Hoặc 0988964029. Gặp cô Giác Tuyền. Đệ tử ni.

Chùa Bảo Ân kính đơn !.
Thích Nữ Huệ Chánh