Tây Phương Tam Thánh tọa Tòa sen, Hào quang sau lưng

Ngày 29/03/2017 112 lượt xem