Mẫu tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế

Đang xem Trang 3 trong 14 Trang
Mẫu tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế

Tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế do Kỳ tài Hầu Tô Phú Vượng đục theo chân dung vua Lê Cảnh Hưng, được đặt tại chùa Sùng Ân, thôn Đông Cao, Đông Xuyên, Ninh Giang, Hải Dương.