Tính hợp pháp của Dự Án

Ngày 08/04/2017 14,865 lượt xem

Việc thành lập trang web www.cungduong.vn tuân thủ Quy định của Pháp Luật Việt Nam.

Dự Án tạo ra một giao diện cho phép người dùng truy nhập, tìm hiểu thông tin, lựa chọn nhu cầu mà mình muốn ủng hộ. Thực chất, đây là việc đóng góp, cúng dường của từng cá nhân dựa trên ý chí của họ, Dự Án chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không phải là tổ chức nhận thu tiền hay các tài sản khác.

Cũng giống như việc thay bạn phải tự đi tìm kiếm các Nơi kêu gọi phát tâm cúng dường Tượng Phật, rồi bạn cân nhắc giữa các Nơi, xem nơi nào phù hợp với mình, Dự Án “công nghệ hóa” hoạt động này. Và đây là hoạt động thiện nguyện tự phát của công dân, không có tính chất thúc ép hay bắt buộc.

Còn về việc thiết lập web của Dự Án Cúng Dường Tượng Phật, như đã phân tích ở trên, vì Dự Án này không phải là tổ chức thành lập quỹ cũng không đứng ra thu tiền hay tiếp nhận các khoản hỗ trợ từ nhà hảo tâm, do đó việc thiết lập web này không chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật về tạo lập Quỹ từ thiện cũng như hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội.

Như vậy, vấn đề pháp lý cần xem xét đối với Dự Án là việc tuân thủ những quy định về thiết lập và vận hành website cũng như việc minh bạch hóa thông tin về các Chùa, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường … theo quy định của pháp luật chuyên ngành điều chỉnh những vấn đề này.

Đây là một trang web trung gian để cung cấp thông tin cho người dùng. “Do đó, điều quan trọng, là việc xác thực thông tin mà trang web cung cấp, nếu việc thiết lập website này là tuân thủ quy định của pháp luật, thông tin cung cấp đúng với sự thật thì việc Dự Án tạo lập ra trang web này không vi phạm điều cấm của pháp luật và quyền quyết định ở đây là thuộc về người dùng (các nhà hảo tâm) và người dùng bằng nhiểu kênh cũng hoàn toàn có thể tiến hành xác minh những thông tin mà trang web cung cấp”.

Theo Luật gia Việt Nam