Phương danh Mạnh Thường Quân tôn tạo Đại tượng Bổn sư đồng – Chùa Phúc Quang, Bắc Giang lần 1

Ngày 07/12/2022 343 lượt xem

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TÔN TẠO ĐẠI TƯỢNG BỔN SƯ TẠI CHÙA PHÚC QUANG
XÃ HỒNG THÁI – HUYỆN VIỆT YÊN

Sau khi đăng Tâm thư Công đức tượng Phật Thích Ca bằng đồng, Chùa Phúc Quang – tỉnh Bắc Giang từ 30/11/2022 đến 05/12/2022, nhà Chùa đã nhận được 72.416.799
đ. Phần 1.500.000đ Dự án Cúng dường Tượng Phật cúng dường để chạy Quảng cáo Lời kêu gọi được trừ mỗi ngày 50.000đ nên sẽ tính khi chạy đủ 30 ngày.

Dưới đây là danh sách các Phật tử đã cúng dường ạ. Danh sách nhà chùa viết và đính kèm dưới đây.

Stt Họ và Tên  Số tiền Thu   Số Tiền Chi   Tồn TK   Ghi chú 
1 Phạm Xuân Sáng          2.000.000          2.000.000
2 Nguyễn Văn Hiếu          2.000.000          4.000.000
3 Trịnh Tuyết Nhung          1.000.000          5.000.000
4 Nguyễn Thị Gấm          1.000.000          6.000.000
5 Nguyễn Quốc Khánh          2.000.000          8.000.000
6 Đỗ Đức Hùng          1.000.000          9.000.000
7 Lê Thúy Giáng Hương          1.000.000        10.000.000
8 Nguyễn Văn Duyên          1.000.000 11.000.000
9 Không tên 200.000 11.200.000
10 Phạm Ngọc Thạch          5.000.000        16.200.000
11 Cao Văn Anh        10.000.000        26.200.000
12 Nguyễn Thị Lan Anh          1.000.000        27.200.000
13 Đặng Giáp Đào          1.000.000        28.200.000
14 Đặng Bình + Đại Việt (hai con a. Đào)          1.000.000        29.200.000
15 Lưu Trường Trung          2.000.000        31.200.000
16 Lê Minh Khánh          1.000.000        32.200.000
17 Nguyễn Thị Kim Thoa          1.000.000        33.200.000
18 Mai Thế Hùng          1.000.000        34.200.000
19 Thầy Thích Như Tuệ nộp tiền mở tk  50.000        34.250.000
20 Nguyễn Thị Minh Huệ          5.000.000        39.250.000
21 Nguyễn Công Hải          5.000.000        44.250.000
22 Phât tử ẩn danh 50.000        44.300.000
23 Anh Phương cúng giường chạy quảng cáo (30 ngày) 1.500.000        45.800.000
24 Anh Phương cúng giường chạy quảng cáo (30 ngày)          1.500.000        44.300.000
25 Lê Minh Thu 1.500.000        45.800.000
26 Trần Quốc Tiến (Thừa Thiên Huế) 200.000        46.000.000
27 Lưu Đức Vũ Bình (Khánh Hòa) 200.000        46.200.000
28 Phât tử ẩn danh          2.000.000        48.200.000
29 Phạm Châu Tuấn  500.000        48.700.000
30 Phât tử ẩn danh 200.000        48.900.000
31 Nguyễn Thu Hương (Hà Nội)          3.000.000        51.900.000
32 Phât tử ẩn danh 200.000        52.100.000
33 Phât tử ẩn danh 200.000        52.300.000
34 Phât tử ẩn danh 100.000        52.400.000
35 Trần Duy Đạt          1.000.000        53.400.000
36 Nguyen Xuan Lam          1.000.000        54.400.000
37 GĐ Nguyễn Huy Thông 500.000        54.900.000
38 Phât tử ẩn danh 100.000        55.000.000
39 Phât tử ẩn danh 300.000        55.300.000
40 Phât tử ẩn danh          1.000.000        56.300.000
41 Phât tử ẩn danh 500.000        56.800.000
42 Trần Bảo Trung (Hồng Bàng, Hải Phòng) 500.000        57.300.000
43 Phât tử ẩn danh 100.000        57.400.000
44 Đinh Thị Thu Yến 300.000        57.700.000
45 Nguyễn Thị Hậu 100.000        57.800.000
46 Phât tử ẩn danh 100.000        57.900.000
47 Phât tử ẩn danh 500.000        58.400.000
48 Phât tử ẩn danh 199.999 58.599.999
49 Dương Thị Thu Trang  100.000 58.699.999
50 Anh Chị Chuyên Thanh  200.000 58.899.999
51 Vũ Thị Kim Ngân (Hải Dương) 100.000 58.999.999
52 Phât tử ẩn danh  50.000 59.049.999
53 Chị Thảo Vân 500.000 59.549.999
54 Chị Nguyễn Thị Thu Hương – Thanh Hóa 100.000 59.649.999
55 Hue Thuan Chanh          1.000.000        60.649.999
56 Tiên Nguyễn          1.000.000 61.649.999
57 Phật Tử ẩn danh 300.000 61.949.999
58 Phật Tử ẩn danh 100.000        62.049.999
59 Phật Tử ẩn danh 180.000 62.229.999
60 GĐ Phật Tử Tích Nguyễn 200.000  62.429.999
61 NH thu phí Homebanking T11/2022 13.200 62.416.799
62 Anh Tâm (Hà Nội)        10.000.000 72.416.799 Cúng dường TM
TỔNG CỘNG 73.929.999 1.513.200 72.416.799

Mọi đóng góp về tịnh tài, tịnh vật xin hoan hỷ gửi về:

Thầy Thích Giác Ấn- Thế danh Phạm Minh Tuấn Hiệu Thích Như Tuệ
Họ và tên: Phạm Minh Tuấn
Tel: 0968336756
Số tài khoản 2168222268 Ngân hàng Techcombank
Xin ghi rõ tên người gửi để nhà chùa tiện thống kê minh bạch.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.

Danh sách cúng dường đã chuyển khoản vào tài khoản của Thầy Như Tuệ:

  • Hàng tháng vào ngày mùng 5 hàng tháng, đăng sao kê ngân hàng công khai trên website Cungduong.vn;
  • Không sử dụng sai mục đích, cho hạng mục khác số tiền cúng dường trên;
  • Chùa sẽ dừng nhận tiền cúng dường Tượng Phật khi đã nhận đủ số tiền;
  • Công khai hợp đồng, công khai số tiền chuyển khoản cho bên đúc tượng;
  • Tất cả được công khai tại web https://cungduong.vn; có đường dẫn để mở Camera cho Phật tử theo dõi quá trình Đại tượng Phật Bổn sư được thỉnh về xây dựng đến khi hoàn thành