Danh sách Chùa thiếu tượng Phật

Ngày 28/11/2017 11,770 lượt xem

Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên Chùa cần ợng có kinh phí thấp, Tượng nhỏ và Sư trụ trì là Ni.

Danh sách chỉ liệt kê những tượng chưa được cúng dường, những tượng đã được cúng dường sẽ không liệt kê nữa. Danh sách được cập nhật dựa trên Thông báo kết quả cúng dường hàng tháng của nhà Chùa.

Danh sách được cập nhật hàng ngày, xin theo dõi thường xuyên.

STTTên Tự ViệnĐịa phươngMong được phát tâmĐã được cúng dường
1Tịnh thất Huê HươngAn GiangXi măng, 1.6m, Phật Thích Ca0%
2Tịnh thất Huê HươngAn GiangGỗ, 1m, Hộ pháp lối miền Nam0%
3Chùa ĐaHải PhòngĐá, 1.5m, Hộ pháp lối miền Nam0%
4Chùa Đạo Thành (Tăng)Bà Rịa Vũng TàuGỗ, 1.4m, Tây Phương Tam Thánh đứng3%
5Chùa Diệu Giác (Ni)Khánh HòaXi măng, 1.2m, Vườn Lâm Tỳ Ni1%
6Niệm Phật Đường Từ Minh (Tăng)Dak LakĐồng, 2.5m, Đức Phật Thích Ca ngồi0%
7Niệm Phật Đường Từ Minh (Tăng)Dak LakGỗ, 1.7m, Tây Phương Tam Thánh đứng0%
8Niệm Phật Đường Từ Minh (Tăng)Dak LakGỗ, 2m, Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm ngồi0%
9Niệm Phật Đường Từ Minh (Tăng)Dak LakGỗ, 1.7m, Phật Mẫu Chuẩn Đề ngồi0%
10Niệm Phật Đường Từ Minh (Tăng)Dak LakGỗ, 1.7m, Bộ Hộ Pháp lối miền Nam (Hộ Pháp Vi Đà, Tiêu Diện Đại Sĩ)0%
11Niệm Phật Đường Từ Minh (Tăng)Dak LakNhựa composite, 1.7m, Bồ Tát Mục Kiều Liên đứng4%
12Niệm Phật Đường Từ Minh (Tăng)Dak LakGỗ, 1.7m, Tổ Bồ Đề Đạt Ma đứng0%
13Chùa Quan ÂmHải PhòngNhựa, 4m, Đức Phật tọa Tòa sen20%
14Chùa Quan ÂmHải PhòngGỗ, 1m, Bồ tát Địa tạng Vương cưỡi con Thính đế20%
15Chùa Quan ÂmHải PhòngGỗ, 2m, Bồ Tát Quán Thế Âm tọa Tòa sen20%
16Chùa Hữu Lâm (Tăng)Quảng NamGỗ, 1.6m, Bồ Tát Quán thế âm đứng20%
17Chùa Hữu Lâm (Tăng)Quảng NamGỗ, 1.6m, Bồ Tát Đại Thế Chí đứng20%
18Chùa Kim Liên (Ni)Thái BìnhGỗ, 1.6m, Bộ Hộ Pháp lối miền Nam (Hộ Pháp Vi Đà, Tiêu Diện Đại Sĩ)20%
19Niệm Phật Đường Thọ Bình (Ni)Đồng NaiGỗ, 2m, Đức Phật Thích Ca ngồi50%
20Chùa Thuyền Quan (Ni)Thái BìnhĐá, 7m, Bồ Tát Quán Thế Âm đứng50%
21Chùa Thuyền Quan (Ni)Thái BìnhĐá, 3m, Bồ Tát Di Lặc ngồi50%
22Chùa Thuyền Quan (Ni)Thái BìnhĐá, 2m, Thập Bát La Hán80%
23Chùa Đông Linh (Ni)Hải PhòngGỗ, 1.6m, Phật Thích Ca Cửu Long (Tòa Cửu Long)0%
24Chùa Đông Linh (Ni)Hải PhòngGỗ, 1.6m, Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm ngồi0%
25Chùa Đông Linh (Ni)Hải PhòngGỗ, 1.6m, Bồ tát Địa tạng Vương cưỡi con Thính đế0%
26Chùa Đông Linh (Ni)Hải PhòngGỗ, 2m, Tổ Bồ Đề Đạt Ma đứng0%
27Chùa Đông Linh (Ni)Hải PhòngGỗ, 1.6m, Tổ Trần Nhân Tông0%
28Chùa Hoa Nghiêm (Ni)Bà Rịa Vũng TàuGỗ, 2.81m, Đức Phật Thích Ca ngồi0%
29Chùa Hoa Nghiêm (Ni)Bà Rịa Vũng TàuGỗ, 1.8m, Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi Voi trắng 6 ngà0%
30Chùa Hoa Nghiêm (Ni)Bà Rịa Vũng TàuGỗ, 1.8m, Bồ Tát Văn Thù cưỡi Sư tử xanh0%
31Chùa Hoa Nghiêm (Ni)Bà Rịa Vũng TàuGỗ, 1.8m, 2 Đệ Tử (Phật Thích Ca, Ca Diếp, A Nan) đứng trên Tòa sen0%
32Chùa Hoa Nghiêm (Ni)Hải DươngGỗ, 2.1m, Bộ Hộ Pháp lối miền Bắc (Ông Thiện – Ông Ác đứng)10%
33Chùa Hoa Nghiêm (Ni)Hải DươngGỗ, 1.6m, Tổ Bồ Đề Đạt Ma đứng50%
34Chùa Hoa Nghiêm (Ni)Hải DươngGỗ, 1.2m, Tượng Phật A Di Đà ngồi10%