Danh sách Chùa thiếu tượng Phật

Ngày 28/11/2017 12,531 lượt xem

Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên Chùa cần ợng có kinh phí thấp ( tượng xi măng, tượng nhựa), Tượng nhỏ và Sư trụ trì là Ni.

Danh sách chỉ liệt kê những tượng chưa được cúng dường, những tượng đã được cúng dường sẽ không liệt kê nữa. Danh sách được cập nhật dựa trên Thông báo kết quả cúng dường vào ngày mồng 5 Dương lịch hàng tháng của nhà Chùa.

Danh sách được cập nhật ngày 5/4/2022, xin theo dõi thường xuyên.

STT Tên Tự Viện Địa phương Mong được phát tâm Đã được cúng dường
1 Chùa Phúc Quang Bắc Giang Tượng Phật Thích Ca bằng đồng 0/4,500 triệu đồng
2 Chùa Phúc Diên Thái Bình Tượng Phật Thích ca bằng gỗ 0/170 triệu đồng