Tượng Phật Thích Ca cao 2.5m

Đang xem Trang 11 trong 55 Trang
Tượng Phật Thích Ca cao 2.5m

Tượng Phật Thích Ca – Bổn sư Thích Ca Mâu ni Phật lối Thiền tông ngồi kiết già, có hào quang sau lưng