Sơ đồ tượng Chùa

Ngày 23/03/2017 70,632 lượt xem

Tùy theo tập quán mỗi Quốc gia, Tông phái, Pháp môn mà sự thờ phượng bài trí có đôi phần khác biệt, nhưng tựu trung cũng chỉ có mục đích chiêm bái hàng ngày.

Cách bài trí các tượng chư Phật, chư Bồ Tát, ở trong chùa có công thức và ý nghĩa rõ ràng, nhưng vì xưa nay không có sách vở nào ghi chép cho tinh tường.

Phần nhiều các chùa bài trí theo nguyên tắc: Tiền Phật, Hậu Linh. Ở trước Chánh Điện thờ Phật, Hậu Liêu thờ Linh, Án giữa thờ Tổ, Án tả hữu dành cho những ân nhân nhà chùa và vong linh ký tự; có nơi vì chật hẹp không có phía sau phải thờ hai bên căn trước.

Chùa tại Việt Nam hầu hết theo phái Đại thừa (Bắc tông) nên có nhiều Tôn tượng. Thông thường mỗi chùa có từ hai đến hàng chục Tôn tượng, có nơi thờ hàng trăm Tôn tượng. Tổ Đình Giác Lâm tại TP. Hồ Chí Minh có 113 pho, Chùa Vạn Phước ở Bà Rịa Vũng Tàu có 24 pho, Chùa Già Lam Cổ Tự ở Hậu Giang có 145 pho, Chùa Mía ở Sơn Tây có 287 pho tượng, chùa Trăm Gian ở Hà Đông có 153 pho,… Các Tôn tượng thường bài trí theo Bộ, nơi thêm Bộ này nơi bớt Bộ kia, phụ thuộc nhiều vào diện tích của Chính điện. 

Trên cơ sở tổng hợp, biên soạn từ một số Bài viết phổ biến kiến thức của tạp chí Di sản Văn hóa và những tài liệu tham khảo chuyên ngành khác, Dự Án Cúng Dường Tượng Phật xin trình bày sơ bộ về Hệ thống tượng thờ trong chùa. Mục đích là giúp Quý vị nhận dạng và nắm bắt được ý nghĩa các Tượng, để từ đó giúp cho việc bài trí, sắp xếp một Phật điện được hợp lý, đúng đắn, đảm bảo tính thiêng cho Chùa cũng như Gia đình.


DANH MỤC

A. Chùa miền Nam

I- Sơ đồ Bố trí Điện Phật phổ biến trong Chùa miền Nam

II. Giới thiệu Thân sắc các Ngài trong Điện phật Chùa miền Nam

B. Chùa miền Trung

I- Sơ đồ Bố trí Điện Phật phổ biến trong Chùa miền Trung

II. Giới thiệu Thân sắc các Ngài trong Điện phật Chùa miền Trung

C. Chùa miền Bắc

I- Sơ đồ Bố trí Điện Phật phổ biến trong Chùa miền Bắc

II. Giới thiệu Thân sắc các Ngài trong Điện phật Chùa miền Bắc

D. Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy

I- Sơ đồ Bố trí Điện Phật phổ biến trong Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy

II. Giới thiệu Thân sắc các Ngài trong Điện phật Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy


A. CHÙA MIỀN NAM

Chùa Miền Nam tôn thờ Ðức Phật Thích Ca hoặc Đức Phật A Di Ðà làm chủ đạo và thường thờ Tổ ngay trong không gian thờ Phật.

Có thể lý giải như sau:

 • Phật giáo Tịnh Ðộ Tông tôn thờ Ðức A Di Ðà làm giáo chủ với cách tu Phật dễ nhất, chỉ cần niệm nhiều lần tên A Di Ðà Phật là có thể tu Phật và thành Phật.
 • Còn Đức Phật Thích Ca là Giáo chủ cõi Ta bà (đau khổ) – là thế giới mà chúng ta đang sống.  Ngài giới thiệu Nhân địa và Công hạnh của đức Phật A Di Đà ở cõi Tây phương Cực lạc cho chúng sanh cõi Ta bà được biết, để niệm danh hiệu Ngài mà cầu sanh về cõi đó.
 • Với con người Nam Bộ lao động lo cho hiện thực cuộc sống thì Phương pháp niệm “A Di Đà Phật” này là cách hiệu quả nhất để theo Phật.

Một số ngôi chùa Nam Tông chỉ tôn đức Thích Ca trên Phật điện và các vị A la hán dưới hình dạng người Ấn Độ.

Những ngôi chùa Nam Bộ là những không gian phong phú gây lên ấn tượng thiêng liêng về Phật cứu độ chúng sinh, về luân hồi chuyển kiếp, về ở hiền gặp lành.

I- SƠ ĐỒ BỐ TRÍ ĐIỆN PHẬT PHỔ BIẾN CHÙA MIỀN NAM

Bộ tượng Tây Phương Tam thánh gỗ Hương nguyên khối, cao 1.95m tại Chánh điện chùa Vạn Phước
Bộ tượng Tây Phương Tam thánh gỗ Hương nguyên khối, cao 1.95m tại Chánh điện chùa Vạn Phước
Tượng tại Chánh Điện Chùa tại Bến Tre
Tượng tại Chánh Điện Chùa tại Bến Tre
Tượng chùa Khmer tại Sóc Trăng
Tượng chùa Khmer tại Sóc Trăng

II. GIỚI THIỆU THÂN SẮC CÁC NGÀI TRONG ĐIỆN PHẬT CHÙA MIỀN NAM

 1. Phật A di đà: Giáo chủ tại cõi Cực Lạc (an vui) ở phương Tây. Ngài có nhân duyên hóa độ chúng sinh ở thế giới Tà ba (thế giới ta đang sống) này. Phật A Di Đà là vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại thừa.
 2. Phật Thích ca (Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật):  Giáo chủ cõi Ta bà (đau khổ) – là thế giới mà chúng ta đang sống. 
 3. Phật Dược sư:  Các Ngài giúp chúng sinh được cứu khổ ban vui, sinh vào thiện đạo,thân hình đầy đủ các căn, được giàu có, xinh đẹp, thọ mạng dài lâu, tiêu trừ các tội lỗi về phạm giới khuyết giới, tiêu trừ các tội trộm cắp nghèo khó, giúp trừ các bệnh khổ thân tâm ma quỷ ám hại, được vãng sinh Tịnh Độ,…
 4. Phật Nhập Niết Bàn: Niết bàn là mục đích tu hành cứu cánh của mọi trường phái Phật giáo. Theo Phật nguyên thủy, Niết bàn được xem là đoạn triệt Luân hồi. Đó là sự tận diệt gốc rễ của ba nghiệp bất thiện là tham, sân và si.
 5. Tây Phương Tam thánh: Bộ tượng này thường thấy trong các chùa Phật thuộc Tịnh Độ Tông bao gồm Phật A di đà – Giữa (Trí), Hai bên là Quan âm Bồ tát (Bi), Đại thế Chí Bồ tát (Dũng). Mục đích: Ba vị này ngự ở cõi Tây Phương Cực Lạc, phóng hào quang để tiếp dẫn chúng sinh về cõi đó.
 6. Quán Thế Âm Bồ Tát: Là bậc Ðại Bồ Tát có lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn chúng sinh. Ngài hiện thân trong mọi hình dạng để cứu độ chúng sinh, nhất là trong các nạn lửa, nước, quỷ dữ và đao kiếm. Phụ nữ không con cũng hay cầu Quan Âm.
 7. Đại thế Chí Bồ Tát: là vị Bồ tát dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, khiến chúng sanh mười phương thế giới thoát khổ đau, thành tựu đạo quả Bồ đề. 
 8. Địa Tạng Vương Bồ Tát: Là vị Bồ tát cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi, và nguyện không chứng Phật quả nếu chưa cứu độ hết chúng sinh khỏi địa ngục.
 9. Mục Kiều Liên Bồ Tát: theo Phật giáo Bắc Tông, Ngài biết mẹ đang lâm kiếp ngạ quỷ; ông hỏi Phật tổ về cách cứu mẹ. Theo lời Phật, mẹ ngài được giải thoát. Phật cũng dạy rằng chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu Lan Bồn Pháp).
 10. Phật Mẫu Chuẩn Đề: là vị Bồ-tát  hộ trì Phật pháp và hộ mạng cho những chúng sanh nào trí tuệ kém cỏi, nghiệp chướng sâu dày, thân nhiều tật bệnh, thọ mạng ngắn ngủi.
 11. Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát: một thân biến hóa toàn vẹn của Quán Thế Âm Bồ Tát với Đại Nguyện Từ Bi cứu nạn bạt khổ cho tất cả chúng sinh trong biểu hiện sự cứu độ rộng rãi qua sự hợp nhất của Trí Tuệ (1.000 mắt) với phương tiện Thiện Xảo của Tâm Từ Bi (1.000 tay). 
 12. Tiêu Diện Đại Sĩ: còn được gọi là ông Tiêu – một trong những hóa thân của Quan Âm Bồ tát đi diệt trừ ngạ quỷ, cứu độ chúng sinh.
 13. Hộ Pháp Vi Đà: Là vị Bồ Tát xua đuổi tà ma, bảo hộ Phật pháp, gánh vác trọng trách bảo vệ linh tháp của Phật Tổ (chứa xá lợi Phật).
 14. Tổ Bồ Đề Đạt Ma: là đệ tử và truyền nhân Bát Nhã Đa La, Tổ thứ 27 của nhà Phật
  Tôn tượng Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật lối Thiền tông
  Tôn tượng Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật lối Thiền tông

  Tôn tượng Phật A Di Đà trong Bộ Tây Phương Tam Thánh ngồi bao gồm: Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí
  Tôn tượng Phật A Di Đà trong Bộ Tây Phương Tam Thánh ngồi bao gồm: Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí
Bộ Tượng Tây Phương Tam thánh đứng bao gồm Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí
Bộ Tượng Tây Phương Tam thánh đứng bao gồm Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí
Bộ tượng Thất Phật Dược Sư lối phổ thông
Bộ tượng Thất Phật Dược Sư lối phổ thông
Tượng Phật Dược sư gỗ Hương tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay mặt giữ Ấn thí nguyện.
Tượng Phật Dược sư gỗ Hương tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay mặt giữ Ấn thí nguyện.
Tôn tượng 2 vị Quán thế âm Bồ tát và Địa tạng Bồ tát
Tôn tượng 2 vị Quán thế âm Bồ tát và Địa tạng Bồ tát
Tôn tượng Bồ Tát Mục Kiều Liên
Tôn tượng Bồ Tát Mục Kiều Liên
Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát 42 thủ ấn
Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát 42 thủ ấn
Tôn tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề.
Tôn tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề.
Mẫu Bộ Tượng Hộ Pháp Vi Đà và Tiêu Diện Đại Sĩ
Mẫu Bộ Tượng Hộ Pháp Vi Đà và Tiêu Diện Đại Sĩ
Tôn tượng Tổ Bồ đề Đạt ma
Tôn tượng Tổ Bồ đề Đạt ma
Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh lối Việt Nam: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát
Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh lối Việt Nam: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát
Bộ Tây Phương Tam Thánh ngồi bao gồm: Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí
Bộ Tây Phương Tam Thánh ngồi bao gồm: Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí
Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh ngồi lối Hoa Tông: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát
Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh ngồi lối Hoa Tông: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát
Tượng Hộ Pháp Vi Đà, uy nghiêm đứng tại Chánh Điện chùa Bảo Tích – Bắc Ninh
Tượng Hộ Pháp Vi Đà, uy nghiêm đứng tại Chánh Điện chùa Bảo Tích – Bắc Ninh

B. CHÙA MIỀN TRUNG

I- SƠ ĐỒ BỐ TRÍ ĐIỆN PHẬT PHỔ BIẾN CHÙA MIỀN TRUNG

Bàn thờ sư tổ thường được đặt ngay sau bàn thờ Phật tạo thành cách thờ Tiền phật Hậu tổ (đề cao thờ cúng tổ tiên – sư tổ trụ trì chùa, nói lên vị thế quan trọng của con người trong việc mở mang Phật giáo ở Trung Bộ ). Ví dụ như chùa Quốc Ân (Huế), chùa Từ Hiếu ( Huế), chùa Chúc Thánh ( Hội An) đều có dạng chánh điện (hay còn gọi là đại hùng bảo điện) phía trước thờ Phật, phía sau ngăn ra thành gian thờ Tổ hoặc các tăng chúng quá cố.

Nói chung, việc bài trí tượng thờ tại các chùa miền Trung không thống nhất. Các chùa ở Thuận Hoá thường bị ảnh hưởng đậm nét của phong cách Trung Hoa trong việc tạo tác tượng Phật cùng như bài trí Phật điện, nên nhiều chùa không thờ bộ Tam thế mà chỉ thờ Di đà tam tôn ( tam thánh Tây Phương) hoặc thờ độc tôn đức Thích ca (chùa Từ Ðàm). Một số trường hợp đặc biệt khác như chùa có ban thờ Quan Thánh (chùa Quốc Ân), chùa không có ban thờ Tổ như chùa Thánh Duyên – Huế.

Cùng với hệ thống tượng Phật, các tượng thuộc các tôn giáo khác cũng có phần thay đổi. Trong các chùa Huế ta không thấy tượng Bát Bộ Kim Cương hoặc Mẫu liễu hạnh, thay vào đó là thờ Thiên Yana và Tiêu diện. Xu hướng tạc tượng thờ các ông hoàng bà chúa, quan lại nhà Nguyễn đã có công đóng góp xây dựng cho nhà chùa và các vị khai canh khai khẩn tương đối phổ biến ở đây.

Ví dụ ta có thể thấy cách bố trí tượng thờ của chùa Thập Tháp Di đà tại Bình Ðịnh như sau: khu chính điện thờ Tam thế Phật và tượng Phật Quan âm, nhà Phương trượng phía sau thờ sư tổ, khu đông đường và tây đường có nơi thờ phụng sư Nguyên Thiều, các sư trị trì khác và Phật tử.

Tượng tại Chánh Điện chùa Thuyền Tôn ở Thừa Thiên Huế
Tượng tại Chánh Điện chùa Thuyền Tôn ở Thừa Thiên Huế

II. GIỚI THIỆU THÂN SẮC CÁC NGÀI TRONG ĐIỆN PHẬT CHÙA MIỀN TRUNG

 1. Tam Thế Phật: Bộ tượng này gồm có 3 pho, thường được tạc trong tư thế ngồi thiền bán kiết, để chỉ các vị Phật ở Quá khứ, Hiện tại và Tương lai.
 2. Mục đích: tôn sùng cái hình tướng chân thật, sáng láng, kỳ diệu, luôn tồn tại khắp không gian và xuyên thời gian của các đức Phật.
 3. Hoa Nghiêm Tam Thánh: Bộ tượng này bao gồm Phật Thích Ca Mâu Ni (giữa) hai bên là Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát. 
 4. Mục đích: Cặp Bồ Tát này là hai bậc thượng thủ của hết thảy hàng Bồ Tát, thường giúp đỡ, tuyên dương cho việc giáo hóa chúng sinh của đức Phật Như Lai.
 5. Phật A di đà: xem giải thích tại Mục A.II-Chùa Miền Nam.
 6. Phật Thích ca: xem giải thích tại Mục A.II-Chùa Miền Nam.
 7. Phật Di lặc: là vị Bồ Tát sẽ thay thế đức Phật Thích ca ở cõi Ta Bà (thế giới ta đang sống), đức Di Lặc tuy chưa thành Phật nhưng lấy lòng từ bi mà phổ độ chúng sinh nên mọi người đều gọi ngài là Phật.
 8. Phật Mẫu Chuẩn Đề: xem giải thích tại Mục A.II-Chùa Miền Nam.
 9. Quan âm Bồ tát: xem giải thích tại Mục A.II-Chùa Miền Nam.
 10. Địa tạng Vương Bồ tát: xem giải thích tại Mục A.II-Chùa Miền Nam.
 11. Phổ Hiền Bồ Tát: là vị Bồ Tát tượng trưng cho Lý, Ðịnh, Hành cưỡi voi trắng sáu ngà, hầu bên tay phải của đức Như Lai. Voi trắng tượng trưng cho cho trí tuệ vượt chướng ngại, sáu ngà tượng trưng cho sự chiến thắng sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý).
 12. Văn Thù Bồ Tát: Ngài là vị Bồ tát biểu hiện cho sự anh minh về trí tuệ, tượng thờ ngài thường có dạng 5 búi tóc biểu thị cho 5 trí của nhà Phật, cưỡi trên sư tử xanh biểu thị sức mạnh của trí tuệ, tay cầm thanh gươm biểu thị cho 5 lợi hại của trí tuệ.
 13. Hộ Pháp Vi Đà: xem giải thích tại Mục A.II-Chùa Miền Nam.
 14. Già Lam Hộ Pháp (Quan Thánh): là Quan Công – Quan Vân Trường, theo truyền thuyết thì Ngài đã từng hiển thánh ở Ngọc Tuyền Sơn và qui y nhà Phật, Phật giáo nêu cao gương trung nghĩa của Ngài mà gọi là Hộ Pháp.
 15. Thập Điện Minh Vương: là các vị thần linh cai quản cõi chết và phán xét con người ở Địa ngục căn cứ vào công hay tội họ đã tạo ra khi còn sống.
Tượng Phật thích ca triển lãm tại TP. HCM
Tượng Phật thích ca triển lãm tại TP. HCM
Bộ tượng Tam thế Phật
Bộ tượng Tam thế Phật
Tôn tượng Phật Thích ca và 2 đệ tử
Tôn tượng Phật Thích ca và 2 đệ tử
Tôn tượng Di lặc và Lục căn
Tôn tượng Di lặc và Lục căn
Tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tọa trên Tòa sen
Tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tọa trên Tòa sen
Đang tạc chi tiết tượng Văn Thù – Phổ Hiền Bồ tát cao
Đang tạc chi tiết tượng Văn Thù – Phổ Hiền Bồ tát cao
Tôn tượng Già Lam Hộ Pháp chống đao
Tôn tượng Già Lam Hộ Pháp chống đao

C. CHÙA MIỀN BẮC

I- SƠ ĐỒ BỐ TRÍ ĐIỆN PHẬT PHỔ BIẾN CHÙA MIỀN BẮC

Các lớp tượng cũng được phân bố theo các lớp kiến trúc tạo nên các con đường ngang dọc trong không gian chùa.
Không có một công thức duy nhất cho bài trí tượng thờ, nhưng có một số điểm chung giữa cách bố trí tượng thờ các chùa đã được các nhà nghiên cứu đã đề cập đến như Trần Lâm Biền, Trần Nho Thìn, Nguyễn Đăng Duy…

Triết lý vô thường có thể thấy rõ trong bài trí tượng thờ miền Bắc, đó là vạn vật luôn biến đổi, mọi không gian và thời gian bao gồm quá khứ, hiện tại và tương lai, trong Phật giáo gọi là tam thiên thế giới gồm trang nghiêm đại kiếp (quá khứ), hiền đại kiếp (hiện tại) và tinh tú đại kiếp (tương lai).

Một đặc điểm nổi trội của người Việt là tín ngưỡng đa thần và “vô tôn giáo”, họ đã đưa nhiều thần linh khác vào thờ trong chùa tạo nên các dạng chùa tiền thần hậu phật.

Sơ đồ Bài trí Điện Phật Chùa Láng ở Hà Nội
Sơ đồ Bài trí Điện Phật Chùa Láng ở Hà Nội
Điện Phật - Chùa ở Nghệ An
Điện Phật – Chùa ở Nghệ An
Chùa Bảo Tích - Bắc Ninh
Chùa Bảo Tích – Bắc Ninh

II. GIỚI THIỆU THÂN SẮC CÁC NGÀI TRONG ĐIỆN PHẬT CHÙA MIỀN BẮC

 1. Phật A Di Đàxem giải thích tại Mục A.II-Chùa Miền Nam.
 2. Phật Thích Caxem giải thích tại Mục A.II-Chùa Miền Nam.
 3. Phật Di Lặcxem giải thích tại Mục B.II-Chùa Miền Trung.
 4. Tòa Cửu Long: là 9 con rồng phun nước tắm cho Phật sơ sinh, các tầng trời mở ra và chư thiên cùng mừng rỡ, các cõi Phật trong quá khứ hoan hỉ. Phạm Thiên (Brahma) và Đế Thích (Indra) phát tâm nguyện hỗ trợ cho ngài.
 5. Phật Niết Bànxem giải thích tại Mục A.II-Chùa Miền Nam.
 6. Quan Âm Bồ Tát: xem giải thích tại Mục A.II-Chùa Miền Nam.
 7. Đại Thế Chí Bồ Tát:xem giải thích tại Mục A.II-Chùa Miền Nam.
 8. Phổ Hiền Bồ Tát: xem giải thích tại Mục B.II-Chùa Miền Trung.
 9. Văn Thù Bồ Tát: xem giải thích tại Mục B.II-Chùa Miền Trung.
 10. Địa Tạng Vương Bồ Tát:xem giải thích tại Mục A.II-Chùa Miền Nam.
 11. Quan Âm Tống Tử: là hình tượng Quan âm Bồ tát bế một cậu bé trai trong lòng Ngài.
 12. Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đế Thích: là một vị Thiên, vua cõi trời Đao Lợi, cũng nằm trong cõi Ta Bà, phát tâm phù hộ Phật, bảo vệ cho giáo pháp.
 13. A Nan Đà và Ca Diếp: hai vị là 2 Đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Ma-ha Ca-Diếp là tổ sư đời thứ nhất, tôn giả A-Nan là tổ sư đời thứ nhì.
 14. Tổ Bồ Đề Đạt Ma: xem giải thích tại Mục A.II-Chùa Miền Nam.
 15. Thập Điện Minh Vương: xem giải thích tại Mục B.II-Chùa Miền Trung.
 16. Hộ Phápxem giải thích tại Mục A.II-Chùa Miền Nam.
 17. Bát Bộ Kim Cương: là tám vị Hộ pháp trong Phật giáo Đại thừa trong đó có Phật giáo Việt Nam. Trong tám vị thì ba vị tô mặt trắng nét mặt nhân hậu, năm vị tô mặt đỏ với dữ tợn, để kết hợp hai chức năng “khuyến thiện” và “trừng ác” của thần linh.
 18. Giám Chai: là một vị thần trông nom việc ăn uống cho chúng Tăng trong chùa, thường thờ ở nhà bếp, vị thần này có hình dáng mặt xanh tóc đỏ.
 19. Bà La Sátgiống như người phụ nữ xinh đẹp, đầy sức quyến rũ, chuyên ăn thịt uống máu loài người, loài quỷ này còn có hình dáng, hoặc là đầu trâu tay người, hoặc có móng chân trâu, hoặc là đầunai, đầu dê, đầu thỏ.
 20. Ngọc Nữ và Kim Đồnghai đứa trẻ phục vụ cho Quan âm Bồ Tát, Đồng nam còn có tên là Thiện Tài, đồng nữ còn có tên là Long Nữ.
Tôn tượng Phật Thích ca Chánh Pháp đường, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
Tôn tượng Phật Thích ca Chánh Pháp đường, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
Bộ tượng Phật Thích ca, Quan âm Bồ tát, Địa tạng vương Bồ tát giao thoa tinh hoa Phật giáo Nhật Bản – Việt Nam và có sự pha trộn Đạo mẫu trong tượng Quan âm.
Bộ tượng Phật Thích ca, Quan âm Bồ tát, Địa tạng vương Bồ tát giao thoa tinh hoa Phật giáo Nhật Bản – Việt Nam và có sự pha trộn Đạo mẫu trong tượng Quan âm.
Bộ Tây Phương Tam Thánh ngồi bao gồm: Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí
Bộ Tây Phương Tam Thánh ngồi bao gồm: Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí
Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh ngồi lối Hoa Tông: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát
Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh ngồi lối Hoa Tông: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát
Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Bồ tát cao 3.6m, trưng bày tại Viện bảo tàng Mỹ thuật.
Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Bồ tát cao 3.6m, trưng bày tại Viện bảo tàng Mỹ thuật.
Tôn tượng Quán âm ngự Liên hoa phiên bản thờ, kiểu tượng nghệ thuật
Tôn tượng Quán âm ngự Liên hoa phiên bản thờ, kiểu tượng nghệ thuật
Bộ tượng Thập bát La Hán tại Chánh Pháp đường – Thiền viện Trúc Lâm Yên tử
Bộ tượng Thập bát La Hán tại Chánh Pháp đường – Thiền viện Trúc Lâm Yên tử
Tượng Thập bát La Hán
Tượng Thập bát La Hán
Tôn tượng Tổ thứ 8: Phật Đà Nan Đề sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ 8: Phật Đà Nan Đề sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ ba: Thương Na Hòa Tu sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ ba: Thương Na Hòa Tu sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ 15 : La Hầu La Đa sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ 15 : La Hầu La Đa sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ 18 : Già Da Xá Da sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ 18 : Già Da Xá Da sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ sáu: Di Già Ca (Misaka) sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ sáu: Di Già Ca (Misaka) sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ năm: Đề Đa Ca (Dhitika) sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ năm: Đề Đa Ca (Dhitika) sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ 7: Bà Tu Mật sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ 7: Bà Tu Mật sơn son thếp bạc
Tượng Phật A Di Đà đứng tiếp dẫn
Tượng Phật A Di Đà đứng tiếp dẫn

D. CHÙA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

I- SƠ ĐỒ BỐ TRÍ ĐIỆN PHẬT PHỔ BIẾN CHÙA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

Đạo Phật du nhập vào Việt Nam thế kỷ đầu Tây lịch. Phật Giáo Nguyên Thủy, hay còn gọi là Phật giáo Theravada là Giáo Huấn do chính đức Phật thuyết giảng, hoặc là toàn bộ Phật giáo gồm nhiều học phái khác nhau đã phát triển trong khoảng thời gian sau khi Đức Phật tịch diệt cho đến thế kỷ thứ I.

Giáo lý căn bản của Phật giáo Nguyên thủy được các nhà tư tưởng Nguyên thủy giữ trung thành với những lời dạy của đức Phật, được ghi trong năm bộ Nikaya, bằng ngôn ngữ Pali, gọi là Thánh điển Phật giáo Nguyên thủy.

Dựa vào năm bộ Nikaya, các nhà Phật giáo Nguyên thủy triển khai toàn bộ hệ thống giáo lý mà các vị này tin rằng, đây là lời Phật dạy, hay nói khác hơn đây kinh văn chánh truyền. Trên nguyên tắc, giáo lý Nguyên thủy làm nòng cốt cho việc nhận thức Phật giáo, giúp cho người nghiên cứu không đi sai lệnh Phật pháp hoặc lạc lối trong rừng lý luận mông lung.

Chùa Bửu Long – Phật Giáo Nguyên Thủy (TP. HCM)
Chùa Bửu Long – Phật Giáo Nguyên Thủy (TP. HCM)

II. GIỚI THIỆU THÂN SẮC CÁC NGÀI TRONG ĐIỆN PHẬT CHÙA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

 1. Phật Thích Ca:xem giải thích tại Mục A.II-Chùa Miền Nam.
  Tượng Phật Thích Ca lối Gandhara (thế kỷ II CN)
  Tượng Phật Thích Ca lối Gandhara (thế kỷ II CN)

  Tượng Phật Thích Ca lối Gandhara (thế kỷ II CN)
  Tượng Phật Thích Ca lối Gandhara (thế kỷ II CN)