Nói về Dự Án

Ngày 24/03/2017 49,466 lượt xem

I. Cố vấn Dự Án

Cố vấn Dự Án: Ông Nguyễn Ngọc Phương

Ông Nguyễn Ngọc Phương nhận ra rằng xác suất để một nhà Hảo tâm biết đến Chùa ở vùng quê nghèo, xa xôi là rất thấp. Trong khi Chùa đã đầy đủ Tượng vẫn tiếp tục được Cúng dường, còn Chùa tượng đã gãy, mục từ nhiều năm, khao khát tượng Pháp thì không ai Cúng.

Nếu chỉ bằng công sức một vài cá nhân đơn lẻ thì khó có thể giúp nhiều Chùa có tượng Phật.

Do vậy, thay vì đóng góp tịnh tài trực tiếp cho Chùa mua tượng Phật, ông cùng Cộng sự chuyển nguồn tịnh tài đó vào việc vận hành Dự Án Truyền thông Cúng dường tượng Phật với mục đích Truyền thông và Kết nối hàng nghìn nhà Hảo tâm với hàng trăm Chùa và đề xuất với họ những Ngôi Chùa đang có nhu cầu cấp bách nhất.

Toàn bộ nguồn tiền hoạt động Dự Án là nguồn tiền cá nhân của Ông và Cộng sự. Nhà Hảo tâm trực tiếp chuyển tiền cho nhà Chùa qua số Tài khoản của Chùa, Dự Án không nhận nguồn tài trợ dưới bất kỳ hình thức nào.

Nhân duyên, nhà Chùa chọn ai tạo tượng, tạo như thế nào, chất liệu gì, khi nào tạo là quyết định của Chùa. Miễn nhà Chùa hoan hỷ là được.

II. Tại sao lại lập Dự Án tại Việt Nam?

Việc Phát tâm Truyền thông Cúng dường Tượng Phật không chỉ đơn giản là một Cá nhân cúng Tịnh tài để chỉ có phước báo cho bản thân mình, việc đó sẽ ý nghĩa hơn nếu Cá nhân đó giúp cho nhiều người giác ngộ và cùng Cúng dường thông qua hành động Giúp nhà Chùa biên tập Thư kêu gọi Cúng dường hoặc Truyền thông Thư kêu gọi của nhà Chùa hoặc đứng ra tổ chức Chương trình Kêu gọi Cúng dường.

Có 1 thực tế, Chùa đã đầy đủ Tượng vẫn tiếp tục được Cúng dường, còn Chùa tượng đã gãy, mục từ nhiều năm, khao khát tượng Pháp thì không ai Cúng.

Có quá nhiều Chùa cần tượng Phật nhưng lại không có khả năng thỉnh. Ngoài kia cũng có rất nhiều người sẵn lòng phát tâm cúng dường Tượng Phật nếu họ biết được có Chùa đang thật sự cần.

Tuy nhiên, cuộc sống bộn bề khiến hầu hết Mạnh Thường Quân lại cúng dường ở những nơi gần chỗ họ sinh sống. Còn những ngôi chùa ở vùng quê nghèo, xa xôi, hẻo lánh hay ngoài hải đảo, trong rừng thì rất ít người biết đến.

Do vậy Nơi cần thì chưa có, còn Nơi đã có thì vẫn được cúng dường thêm.

Chùa nào cũng thờ Phật, nên Chùa thiếu Tượng Phật hoặc tượng Phật không tạo thiện cảm với Phật tử sẽ gây khó khăn cho việc Hoằng dương Phật pháp. Bên cạnh sự đầy đủ của nhiều ngôi Chùa tại Đô thị lớn, thì với hầu hết ngôi Chùa ở vùng quê nghèo, xa xôi, hẻo lánh là rất thiếu công bằng.

Trích Quyển Hạ, kinh “Phật thuyết Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng”:

“Công đức thù thắng của các Đức Phật, tất cả Thanh Văn, tất cả Duyên Giác còn chẳng thể biết danh tử để gọi! Thế nên người nào đức tin trong sạch tạo hình tượng Phật, tất cả nghiệp chướng thứ nào cũng diệt, được những công đức vô lượng vô biên, cho đến sẽ thành Vô thượng Bồ đề, nhổ hẳn khổ não cho khắp chúng sanh.”

Luận bình đoạn Trích: “Khi tạo tượng Phật chính là tạo thiện duyên cho nhiều người khởi tín đối với Tam bảo, nhờ công đức đó nên ai phát tâm tạo tượng sẽ được trừ diệt được vô biên tội chướng. Mặt khác, nhờ tư duy, quán sát về đức tướng Phật, hành giả sẽ từng bước thành tựu được đức tánh Phật.

Dự án Truyền thông Cúng Dường Tượng Phật được tạo ra như một kênh Truyền thông độc lập với mục tiêu kết nối các Nhà Hảo Tâm với những Chùa muốn thỉnh tượng Phật.

Dự Án không cúng trực tiếp tượng Phật cho Chùa mà cúng dường tiền vào tài trợ Truyền thông cho Lời kêu gọi của nhà Chùa, tìm kiếm hàng nghìn nhà Hảo tâm và kết nối thẳng với Chùa.

 III. Tại sao Dự Án lại lấy Trang Web làm cốt lõi?

Trong Quá trình giúp các Chùa kêu gọi hùn phước cúng dường Tượng Phật, những người Quản trị Dự án thiết nghĩ với Phật sự lớn lao này không thể dùng tiền và công sức của một vài người mà làm nên được, bên cạnh đó cần phải nhờ vào sự đồng tâm, hiệp sức của tất cả chúng ta thì Phật sự mới có thể thành tựu viên mãn.

Nếu cứ giữ Thông tin ngôi Chùa đang cần thỉnh tượng cho riêng mình và tự đi kêu gọi thì sẽ khó giúp được nhiều Chùa, nhất là các Chùa ở nơi xa.

Vậy làm thế nào mà Hàng triệu Mạnh Thường Quân xa hàng nghìn km, Nghe được lời kều gọi Cúng dường Tượng Phật của một ngôi Chùa ở vùng quê nghèo, hẻo lánh hay ngoài Hải đảo, Biên giới, Rừng sâu chỉ sau Vài giờ ngỏ lời?

Chỉ Công nghệ Internet kết hợp với kỹ năng Marketing mới có sức mạnh Thần kỳ đến như vậy?

Chúng tôi đã tìm đến Công nghệ Internet để liên kết với các nguồn lực cũng như những người cùng Ý nguyện, thật tuyệt vời khi chúng tôi có thể đem đến cho Chùa một công cụ Truyền thông có sức lan tỏa rộng lớn.

Dự án Cúng Dường Tượng Phật được phát triển với Mục đích giúp các Phật tử, các nhà Hảo Tâm (đang băn khoăn tìm ngôi Chùa nào “phù hợp” để cúng dường), tiếp cận được Nhiều ngôi Chùa ở vùng quê nghèo, xa xôi, hẻo lánh, ít được Phật tử biết đến.

Công nghệ giúp chúng tôi tạo ra các Công cụ đánh giá Nội dung đăng lên có trung thực hay không, Thông tin có trùng lặp không và Nội dung có thể tự động lan truyền từ trang www.cungduong.vn tới nhiều Trang Web khác ngay sau khi đăng lên.

Từ Dữ liệu của Trang Web, Ban Quản trị Dự Án sẽ Tổng hợp và in thành Cuốn Giới thiệu để chia sẻ với các Doanh nghiệp, Diễn đàn, Hội quán,…

IV. Nguồn Tài chính và các thông tin khác về Dự Án

Dự Án hoạt động Phi lợi nhuận, nguồn Tài chính hoạt động dựa trên sự đóng góp của các Thành viên trong Ban Điều hành.

Nguồn Tài chính được Tài trợ sử dụng cho các Mục đích:

 1. Thuê Máy chủ (Server), mua tên miền (Domain) www.cungduong.vn
 2. Lập trình và Bảo trì trang Web
 3. Thuê Công ty Bảo mật trang Web www.cungduong.vn (chống tấn công đánh sập trang Web hoặc cài mã độc,…)
 4.  Mua Quảng cáo trên Facebook (Viral Marketing) và Trang tìm kiếm Google để giới thiệu Trang Web tiếp cận 52 triệu người sử dụng Internet tại Việt Nam
 5. Mua Quảng cáo trên Youtube và Làm Video Clip giới thiệu về Dự Án
 6. Xây dựng và triển khai các Chương trình Marketing Liên kết  (Affiliate Marketing) với các Đối tác về Bất Động Sản, Tài chính, Ngân hàng, Xưởng Điêu khắc tượng Phật
 7. Chi phí in Tờ Hướng dẫn Đăng Thông Bạch và Chi phí Chuyển phát nhanh Tờ Hướng dẫn tới hơn 15.000 ngôi Chùa/Tịnh thất/ Niệm Phật đường tại Việt Nam.
 8. Chi phí in Tờ Giới thiệu Dự án và Chi phí Chuyển Phát nhanh Tờ Giới thiệu tới hơn 10.000 Doanh nghiệp tại Việt Nam
 9. Chi phí Vận hành Văn phòng Dự án với 2 Nhân viên phụ trách Điều phối Dự Án, Marketing, Hành chính và Quản trị trang Web.
 10. Xây dựng, Phát triển và Quản lý Cộng đồng Cúng dường Tượng Phật trên Facebook
 11. Chi phí tổ chức các Buổi tiệc/ Ca nhạc kêu gọi đóng góp Tịnh tài để tạo tượng Phật cho Chùa
 12. Chi phí đi xác thực Thông tin Chùa, kiểm tra tiến độ Tạo tượng để đăng Báo cáo lên trang Web cho các Mạnh Thường Quân biết

Dự Án chỉ giúp truyền thông và kết nối.

Ban Điều Hành không can thiệp vào quyết định cúng dường Nơi nào của Mạnh Thường Quân. 

Nhà Chùa chọn ai tạo tượng, tạo như thế nào, chất liệu gì, khi nào tạo là quyết định của Chùa.

Dự án toàn hoàn miễn phí và công bằng.

Dự án không nhận tài trợ dưới bất kỳ hình thức nào, và nhận tiền cúng dường của bất kỳ ai. Quý vị chuyển tiền trực tiếp cho các nhà Chùa theo số tài khoản Ngân hàng đã được Dự án xác thực.

V. Xin Chung tay giới thiệu Dự Án cho các Chùa/Tịnh thất/ Niệm Phật đường

Là Phật tử, chúng ta cũng cần suy ngẫm từ lời dạy trên của Đức Phật về cách Cúng Dường. Cúng Dường cần đúng Cách, đúng Lúc, đúng Người. Cách Cúng Dường còn quan trọng hơn bản thân việc Cúng Dường. Cúng Dường cho Ngàn người thường không bằng cúng dường cho 1 vị Thiện tri thức, 1 vị Đắc đạo.

Chúng tôi biết khả năng của mình chỉ có giới hạn, trong khi thời gian không có nhiều, nên rất mong Quý Liệt vị chung tay Giới thiệu Dự Án tới các Chùa có nhu cầu thỉnh tượng Phật.

Chúng tôi đã xuất bản tờ Hướng dẫn Đăng Thông Bạch, trong đó nói về Mục đích, Cách thức hoạt động, và Cách đăng Thông Bạch lên Trang Web. Nếu không phiền, Quý Liệt vị có thể liên hệ chúng tôi để lấy Tờ Hướng dẫn này mang đến cho Nhà Chùa.

Thông tin liên hệ:

Tải Mẫu Thông Bạch (file Microsoft Word) để tự viết trên Máy tính.