Phương danh Mạnh Thường Quân và ngừng kêu gọi cúng dường thỉnh Vườn Lâm tỳ Ni  – Chùa Phúc Duyên, Hải Dương 

Ngày 21/05/2022 418 lượt xem

A Di Đà Phật! Dự án cho sư cô xin đăng danh sách công đức của quý MTQ phát tâm cúng dường thỉnh Tượng Vườn Lâm Tỳ.
Tượng vẫn chua đủ kinh phí nhưng thiếu còn ít nữa Sư cô tự lo phần còn lại ạ.

Sư cô xin đc gửi lời tri ân công đức của Ban Quản trị và quý Mạnh Thường Quân đã phát tâm hộ trì cho Chùa trong thời gian vừa qua.

Sư cô xin đc ngừng kêu gọi thỉnh Tượng Vườn Lâm Tỳ ạ. Dự Án giúp Sư cô đăng bài tri ân công đức của quý MTQ.

DANH SÁCH THỈNH TƯỢNG LÂM TỲ NI NỐI TIẾP LẦN PHƯƠNG DANH THỨ NHẤT

13. Phật tử Trần Phước Thịnh: 50.000đ
14. Phật tử Ngô Thị Kim Thanh: 100.000đ
15. Nguyễn Phan Hùng – Hà Nội: 2.600.000đ
16. Nguyễn Hữu Phương: 300.000đ
17. Phạm Tuấn Vũ: 50.000đ
18. Lê Quang Hòa: 50.000đ
19. Đinh Văn Anh: 200.000đ
20. Lê Thị Hồng: 200.000đ
21. Nguyễn Thị Kim Phương – Đà Nẵng: 900.000đ
22. Võ Minh Mẫu: 100.000đ
23. Ẩn danh: 100.000đ
24. Dương Thị Thanh: 100.000đ

Tổng số tiền cúng dường: 18.430.000đ và 800 USD, khoảng 36.830.000đ.

Chùa Phúc Duyên, Hải Dương
Chùa Phúc Duyên, Hải Dương

Sư cô xin gửi một số hình ảnh tượng Ngài Địa Tạng và tượng Vườn Lâm Tỳ Ni ạ.

Chùa Phúc Duyên, Hải Dương
Chùa Phúc Duyên, Hải Dương
Chùa Phúc Duyên, Hải Dương
Chùa Phúc Duyên, Hải Dương
Chùa Phúc Duyên, Hải Dương
Chùa Phúc Duyên, Hải Dương
Chùa Phúc Duyên, Hải Dương
Chùa Phúc Duyên, Hải Dương
Chùa Phúc Duyên, Hải Dương
Chùa Phúc Duyên, Hải Dương
Chùa Phúc Duyên, Hải Dương
Chùa Phúc Duyên, Hải Dương
Chùa Phúc Duyên, Hải Dương
Chùa Phúc Duyên, Hải Dương
  1. Báo cáo Ngày 06/04/2022: Danh sách quý vị Mạnh Thường Quân cúng dường thỉnh Vườn Lâm tỳ Ni