Danh sách quý vị Mạnh Thường Quân cúng dường thỉnh Vườn Lâm tỳ Ni  – Chùa Phúc Duyên, Hải Dương 

Ngày 06/04/2022 342 lượt xem

Từ 13/3/2022, tới 6/4/2022 Chùa Phúc Duyên đã nhận được 13,300,000đ và 1 pho mẫu mẹ Ma Da và 1 pho Phật Đản Sinh. Dưới đây là Danh sách quý vị Mạnh Thường Quân cúng dường thỉnh Vườn Lâm tỳ Ni – Chùa Phúc Duyên, Hải Dương (Dự án đính kèm tờ giấy Sư cô Thích Nữ Tịnh Lạc ghi bên dưới):

 1. Phật tử Quảng Nhứt – Quảng Chí tại Hoa Kỳ: cúng thường 1 pho mẫu mẹ Ma Da và 1 pho Phật Đản Sinh
 2. Phật tử Hoàng Nam Việt: 10.000.000đ (cúng 2 tượng)
 3. Phật tử ẩn danh: 200.000đ
 4. Đinh Vân Anh: 100.000đ
 5. Phật tử ẩn danh: 200.000đ
 6. Phật tử ẩn danh: 100.000đ
 7. Phật tử ẩn danh: 100.000đ
 8. Phật tử Nguyễn Thuy: 200.000đ (Cựu Nguyên Thiên Trúc)
 9. Phật tử ẩn danh: 100.000đ
 10. Phật tử Nguyễn Thị Thu Trang: 1.000.000đ
 11. Phật tử Phạm Văn Hữu: 200.000đ
 12. Phật tử Lâm Anh Tuấn: 1.000.000đ
 13. Phật tử Ngô Thị Kim Thanh: 100.000đ