Nguồn Mẫu tượng Phật

Ngày 08/04/2017 14,440 lượt xem

Trang Web sử dụng Mẫu tượng Phật dưới sự cho phép của Chủ sở hữu.

Các tác phẩm đều đã đạt được thỏa thuận cho phép chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…), Chia sẻ và Sao chép mà không cần thông báo lại người chủ sở hữu với mục đích Hoằng dương Phật Pháp.

Việc cho phép này không cấp cho quý vị quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc lôgô nào trên các tấm ảnh. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo các tấm ảnh.

Để bày tỏ sự cảm ơn các Xưởng, chúng tôi vẫn giữ nguyên logo, dấu hiệu Bản quyền hình ảnh (Watermark) trên các tấm ảnh Tượng Phật.

Quý vị nhận thức rõ và chấp nhận rằng Dự Án không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên trang Web với bất kỳ nguyên nhân gì.

Dưới đây là các nơi cung cấp mẫu Tượng Phật cho Dự Án:

  1. Xưởng tạo tượng Phật Thích Ca (thuộc dòng tộc Thích Ca), tại Patan, Nepal
  2. Trung tâm tượng Phật nghệ thuật Lin shinfa, tại Đài Loan
  3. Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội, tại Hà Nội, Việt Nam
  4. Xưởng tạc tượng Phật Phúc Minh tại Hà Nội, Việt Nam

Giới thiệu Mẫu tượng đang sử dụng tại Dự Án:

Đức Phật Kim Cương Trì Vajradhar
Đức Phật Kim Cương Trì Vajradhar do thị tộc Thích Ca tạo
Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm
Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội
Bộ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh
Bộ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh do Cơ sở Lin Shin Fa tạo
Bộ tượng Phật Thích ca, Quan âm Bồ tát, Địa tạng vương Bồ tát giao thoa tinh hoa Phật giáo Nhật Bản – Việt Nam và có sự pha trộn Đạo mẫu trong tượng Quan âm.
Bộ tượng Phật Thích ca, Quan âm Bồ tát, Địa tạng vương Bồ tát giao thoa tinh hoa Phật giáo Nhật Bản – Việt Nam và có sự pha trộn Đạo mẫu trong tượng Quan âm do Xưởng Phúc Minh tạo
Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát 42 thủ ấn
Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát 42 thủ ấn