Tượng Thất Phật Dược Sư cao 50cm

Đang xem Trang 9 trong 55 Trang
Tượng Thất Phật Dược Sư cao 50cm

Mẫu tượng Phật Dược sư trong bộ Thất Phật Dược sư bao gồm cả hào quang