Sa Bà Tam Thánh Nhật Bản

Đang xem Trang 5 trong 12 Trang
Sa Bà Tam Thánh Nhật Bản

Bộ tượng Sa Bà Tam Thánh lối Nhật Bản.

Tượng Phật Thích Ca lối Nhật Bản pha trộn nghệ thuật điêu khắc thời Lý (Rồng thời Lý và Sư tử Vương)

Tượng Quan âm Bồ tát lối Nhật Bản pha trộn văn hóa đạo Mẫu.