Tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề

Đang xem Trang 14 trong 34 Trang

Tôn tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề cao 81cm, gỗ Hương của Xưởng Phúc Minh.

Đây là Mẫu Xưởng tạo tác dành riêng cho người Việt Nam với đặc điểm khuôn mặt người Việt Nam.