Quá trình xử lí bề mặt tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm

Đang xem Trang 15 trong 34 Trang

Sau quá trình làm nhẵn bề mặt tượng là đến Công đoạn xử lí chống Nứt tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan âm cao 1.4m.

Xin mở Video theo sự kỳ công trong từng tác phẩm.