Bộ tượng Tây Phương Tam Thánh đứng

Đang xem Trang 21 trong 34 Trang

CS Phúc Minh xin giới thiệu Bộ Tây Phương Tam Thánh đứng.
Bộ tượng Phật A Di Đà ở giữa cao 67 cm trong tư thế đứng, tay phải duỗi thẳng xuống để tiếp dẫn chúng sinh về thế giới của Ngài;
Tượng Bồ tát Quán Thế Âm ở bên trái, tay cầm bình nước Cam Lộ và bắt ấn cao 62cm; tượng Bồ tát Đại Thế Chí ở bên tay phải, tay cầm cành hoa sen cao 62cm.