Trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên trao đổi về tạo Mẫu Đại tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á

Đang xem Trang 22 trong 34 Trang

Trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên – HT Thích Kiến Nguyệt trao đổi về tạo Mẫu Đại tượng Phật, ngồi kiết già, cao 49 mét, lớn nhất Đông Nam Á với CS Phúc Minh.

Chỉ tính Đầu tượng đã cao 16 mét. Bệ tượng là 47,4m x 38,6m = 1.829,64m2. Cấu trúc rỗng bên trong được tạo 1 tòa Bảo tháp 10 tầng với 4 thang máy.

Tổng trọng lượng khoảng 20.000 tấn.