Quá trình Tạc Tôn tượng Phật Thích ca theo phong cách Gandhara

Đang xem Trang 32 trong 34 Trang

Quá trình Tạc Tôn tượng Phật Thích ca theo phong cách Gandhara thế kỷ I-III sau Công nguyên. Theo lối Phật giáo Nguyên thủy.

Tôn tượng làm từ Gỗ Hương, cao 1.27 mét bao gồm cả tòa sen.