Quá trình tạc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Đang xem Trang 33 trong 34 Trang

Tôn tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
Lấy bối cảnh: Phật hoàng ngồi trong thạch động trên ngọn núi Yên Tử, nơi quanh năm mây che phủ.
Ngài tọa trên tọa cụ, trải ra trên đá, tay bắt ấn Hàng Ma. Trong thạch động có dòng suối nhỏ, với 8 bông sen nở quanh ngài, có 2 con Rồng thời Trần lắng nghe Ngài. Sau lưng, bên tay phải của Ngài là cây gậy trúc (chưa gắn), bên tay trái là mũ Thày tu. Mây lững lờ bay phủ tọa cụ và suối Rồng.

Ý nghĩa: 2 con Rồng thể hiện 2 lần Ngài trực tiếp chỉ huy thắng quân Nguyên Mông, cũng là 2 con rồng xuất hiện khi ngài nhập niết bàn;
Ngài ngồi bắt ấn Hàng Ma, Phá ma ấn, là tướng ấn lúc đức Phật thành đạo;
Tám bông hoa sen tượng trưng cho Bát Chánh đạo.