Quá trình tạo Tượng Phật A Di Đà tiếp dẫn

Đang xem Trang 26 trong 34 Trang

Tượng Phật A Di Đà đứng tiếp dẫn cao 67cm, gỗ Hương ta.

Tôn tượng dựa trên Mẫu tranh treo của người Đài Loan và đã được Việt hóa gương mặt, cơ thể.