Tượng Phật Thích Ca Gandhara

Đang xem Trang 24 trong 34 Trang

Tượng Phật Thích Ca lối Gandhara (Phật giáo Nguyên thủy), cao 1.27 mét, chùa CAMPUCHIA thỉnh.
Statue of Gautama Buddha styled in the Gandharan tradition which inspires serenity and faith.