• Hình Ảnh: Diệu Trí Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

  Ngày 09/04/2016 View 1,761 lượt xem

  Ban Biên Tập kính giới thiệu bộ tranh nghệ thuật Quán Thế Âm Bồ Tát của Nguyệt Chiếu Pháp Sư người Trung Quốc vẽ:
  Trí Huệ Hoằng Thâm Đại Biện Tài
  Đoan Cư Ba Thượng Tuyệt Trần Ai
  Tường Quang Thước Phá Thiên Sanh Bệnh
  Cam Lộ Năng Trừ Vạn Kiếp Tai
  Túy Liễu Phất Khai Kim Thế Giới
  Hồng Liên Dũng Xuất Ngọc Lâu Đài
  Ngã Kim Khể Thủ Phần Hương Tán
  Nguyện Hướng Nhân Gian Ứng Hiện Lai
  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

 • Hình tượng Bồ-Tát Văn-Thù-Sư-Lợi

  Hình tượng Bồ-Tát Văn-Thù-Sư-Lợi

  Ngày 07/04/2016 View 1,631 lượt xem

  Hình tượng thường gặp nhất là đầu đội mũ ngọc ngũ kế, tay phải cầm kiếm báu, tượng trưng cho trí tuệ giống như bảo kiếm sắc bén, có thể chặt đứt mọi phiền não vô minh, tay trái cầm hoa sen xanh, trên bông hoa đặt Bát nhã kinh, tượng trưng cho trí tuệ Bát nhã siêu vượt thù thắng. Tượng đơn thường cưỡi trên sư tử xanh, tượng trưng cho sức mạnh của trí tuệ.

 • Nhóm tượng Phật trong Sưu tập Điêu khắc đá Khmer

  Nhóm tượng Phật trong Sưu tập Điêu khắc đá Khmer

  Ngày 06/04/2016 View 1,706 lượt xem

  Đức phật ngồi khoanh chân để trần trên mình của rắn thần Naga cuốn ba vòng làm bệ. Hai tay phật để ngửa đặt trong lòng. Rắn Naga cuộn 3 vòng, đuôi dài vắt lên thân sau của đức Phật. Thân rắn có những lớp xếp kéo dài toàn thân. Tượng bị mất một phần đầu của Đức Phật.

 • Thâm ý qua hình tượng Bồ Tát Quán Phổ Hiền - HT. Thích Thanh Từ giảng giải
 • Diệu Tướng Trang Nghiêm Tây Phương Tam Thánh
 • Nhóm tượng gỗ Đông Nam Á lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia
 • Trả lời của Ban Hưng Công Xây Dựng “Quốc Thái Dân An Phật Đài” về mẫu đầu tượng Phật

  Trả lời của Ban Hưng Công Xây Dựng “Quốc Thái Dân An Phật Đài” về mẫu đầu tượng Phật

  Ngày 20/06/2013 View 887 lượt xem

  Ban Hưng công xây dựng “Quốc Thái Dân An Phật Đài” (QTDAPĐ) nhận được nhiều ý kiến đóng góp chuẩn xác về các khuyết điểm mà chúng con (chúng tôi) đã nhận thấy cần chỉnh sửa để cho tượng “Quốc Thái Dân An Phật Đài” được hoàn hảo hơn, và để tránh tình trạng lãng phí công do kinh phí rất eo hẹp, nên những vấn đề cần chỉnh sửa hay được góp ý mà có thể thực hiện trực tiếp khi chuyển sang chất liệu đá, thì Ban Hưng Công sẽ thực hiện trên đá. Do vậy mẫu tượng này chỉ là sơ phác để rút kinh nghiệm, chỉnh sửa, trước khi đi vào trực tiếp thi công trên đá.…

 • Bài 1: Từ mẫu tượng Phật Trúc Lâm Tây Thiên kém thẩm mỹ, nghĩ về tượng Phật lộ thiên
 • Góp ý về mẫu đầu tượng Phật trong công trình “Quốc thái - dân an - Phật đài”