Bồ Tát Đại Thế Chí đứng trên Tòa sen, Hào quang sau lưng

Ngày 29/03/2017 91 lượt xem