Bồ Tát Đại Thế Chí tọa Tòa sen, Đế Bát giác, Hào quang sau lưng

Ngày 29/03/2017 94 lượt xem