Bồ Tát Đại Thế Chí tọa Tòa sen, Hào quang sau lưng

Ngày 29/03/2017 79 lượt xem