Bồ Tát Di Lặc đứng trên Tòa sen, Hào quang sau lưng

Ngày 29/03/2017 71 lượt xem