Bồ Tát Di Lặc đứng trên Tòa sen

Ngày 29/03/2017 128 lượt xem