Bồ Tát Di Lặc tọa Tòa sen, Hào quang sau lưng

Ngày 29/03/2017 92 lượt xem