Bồ Tát Di Lặc tọa Tòa sen

Ngày 29/03/2017 62 lượt xem