Bồ Tát Di Lặc tọa Tòa sen

Ngày 29/03/2017 72 lượt xem