Bồ Tát Địa tạng Vương đứng trên Tòa sen, Hào quang sau lưng

Ngày 29/03/2017 96 lượt xem