Bồ Tát Địa tạng Vương tọa Tòa sen, Đế Bát giác, Hào quang sau lưng

Ngày 29/03/2017 91 lượt xem