Bồ Tát Địa tạng Vương tọa Tòa sen, Hào quang sau lưng

Ngày 29/03/2017 100 lượt xem