Bồ Tát Mục Kiều Liên đứng trên Tòa sen

Ngày 10/04/2017 103 lượt xem