Bồ Tát Quán Thế Âm đứng trên Tòa sen, Hào quang sau lưng

Ngày 25/07/2017 95 lượt xem