Bồ Tát Quán Thế Âm tọa Tòa sen, Hào quang sau lưng

Ngày 29/03/2017 108 lượt xem